Heterocera

hämarikuliblikad - nn. väiksed sugukonnad, siinne jaotus on vaba. Kui on toodud kaks pilti, siis on vasakpoolne isasliblikas (kui pole öeldud teisiti).

Arctiidae karuslased

Bombycoidea (Lasiocampidae, Endromidae, Lemonidae, Saturniidae)

Drepanidae sirptiiblased, Thyatiridae udeselglased

Lymantriidae lainelased

Notodontidae tutlased

Sphingidae surulased


detsember 96 - jaanuar 97
Koostasid Tõnu Kesküla ja Mati Marits, fotod: Aivo Tamm.

 

© Zooloogiamuuseum