LIMUSED
VÄHID
HULKJALGSED
ÄMBLIKULAADSED
PUTUKAD

ALGUSESSE

 


LIMUSED


kiritigu - võsa-vööttigu - kirjunälkjas

tagasi üles


VÄHID

mullakakandilised

kakandid


kirpvähilised
kirpvähid

tagasi üles


HULKJALGSED


tuhatjalgsed
tuhatjalg

sadajalgsed
sadajalg - kivihark

tagasi üles


ÄMBLIKULAADSED


pärislestalised

sametlest

nugilestalised
puuk

koibikulised
koibik

ämblikulised
huntämblik - hüpikämblik - krabiämblik - ristiämblik

tagasi üles


PUTUKAD


prussakalised
metsprussakas

sihktiivalised

ritsiklased
harilik lauluritsikas - heinaritsikas - ääris-niiduritsikas

tirtslased
kahevärviline-rohutirts - harilik rohutirts

tagasi üles

ühepäevikulised
ühepäevikuline

kiililised
harilik vesineitsik - tumekõrsik - sarvikliidrik - harilik hiilgekiil - harilik loigukiil

lutikalised
liuskurlane - vesihark - marjalutikas

tagasi üles

mardikalised

kukriklased
kukrik

ujurlased
laiujur - ogaujur

jooksiklased
süsijooksik - aiajooksik - põllujooksik - nõmmeliivikas

tagasi üles

põrniklased
metsasitikas - aiapõrnikas - karuspõrnikas - kuldpõrnikas

pehmekoorlased
tume-pehmekoor - ehmes-pehmekoor

naksurlased
must-lehenaksur - liivanaksur

tagasi üles

lepatriinulased
seitsetäpp-lepatriinu - viistäpp-lepatriinu - kroontriinu

poilased
haavapoi - lepapoi

siklased
ohakasikk - tuisusikk - suur-õiesikk - harilik kiitsaksikk

tagasi üles

liblikalised
naeriliblikas - väike-kapsaliblikas - suur-kapsaliblikas -
lapsuliblikas
- päevapaabusilm - koerliblikas

ehmestiivalised
ehmestiivaline

tagasi üles

kiletiivalised
maakimalane - talukimalane - kägukimalane - kodumesilane -
ruske-maaherilane
- täpik-maaherilane - suur-metsaherilased - vapsik

kahetiivalised
sirelased - laibakärbes - lihakärbes

tagasi üles

ALGUSESSE