zooloogiaringi õppeekskursioonid 2013. aasta talvel ja kevadel

 

vaatamiseks kliki pealkirjal või pildil

 

Palupõhja 8.-10. märts 2013

 

Palupõhja 22.-24. märts 2013

 

Järvselja 12.-14. aprill 2013

 

Järvselja 18. ja 25. mai ja 17. juuni

 

õppeekskursioonide läbiviimist toetas KIK