19. aprill 2006 Võrtsjärve ääres ja Limnoloogiajaamas.