11.-13. juuli 2017
Järvselja

zooloogiaringi välipraktikum

 


Bioloog ja loodushelide salvestaja Veljo Runnel


Hiidämblik Dolomedes sp.


Hobukastani-keerukoi Cameraria ohridella kaevandid hobukastani lehel


Hobukastani-keerukoi Cameraria ohridella kaevandid hobukastani lehel


Hobukastani-keerukoi Cameraria ohridella röövik

 

tagasi üles