Tarakanidega pisiloomade suurnäitusel. Tartus sügisel 2004