Zooloogiaringi tegevusest 2008-2009. a.

Projekt: Zooloogiaalased õppeekskursioonid noortele

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kevadised linnuretked Ilmatsalu linnurajal
Juhendaja Vilju Lilleleht

19. mai 2008

lindude nimestik >>

21. mai 2008

pildid >>

lindude nimestik >>

 

Õppematk ratastega
Pähnil, Varstu vald, Võrumaa
14.-20. juuli 2008

pildid >>

liblikaliste nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Uku-Laur Tali

veeloomade nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Kristiina Tomasson

kahepaiksete, roomajate ja imetajate nimestik 14.-20. juuli 2008>>
koostas Tõnis Tars

lindude nimestik 14.-20. juuli 2008 >>
koostas Mark Gimbutas

Suvised õppeekskursioonid Pähnil, Varstu vald, Võrumaa
28. - 31. juuli 2008

pildid >>

veeloomade nimestik 28-31.08.2008 >>

mardikaliste nimestik >>
koostas Harry Vähk

 

 

Väljasõit Ilmatsalu Linnurajale
Teema: putukad ja putukate tegutsemisjäljed
Juhendaja Mati Martin

16. september 2008

loomade nimestik >>

pildid >>

 

Õppeekskursioon Palupõhjale
23.-25. jaanuar 2009. a.

pildid >>

kohatud ja tegutsemisjälgede järgi tuvastatud
loomade nimestik >>