Home eesti keeles po russki in English

 

Seoses meditsiinitehnoloogia kiire arenguga kogu maailmas viimasel kolmel-neljal aastakümnel on tunduvalt kasvanud vajadus tervishoiuasutuste töötajate tehnoloogiaalase kvalifikatsiooni tõstmise ja nende täienduskoolituse arendamise järele. Kui raviasutuse eesmärgiks on seatud kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine, peab tehniline personal lisaks meditsiiniseadmete talitlusprintsiipide ja ohutusaspektide tundmisele omama piisavalt oskusi ka kvaliteeditagamise ja tehnohoolduse praktiliseks teostamiseks.
Tänapäeva nõuetele vastava haigla tehnilise personali (meditsiinifüüsikud, kliinikuinsenerid, haiglatehnikud) kutseoskuste juurde kuulub ka meditsiiniseadmete vastavushindamis- ja standardimispõhimõtete tundmine ning oskus teostada vajalikke kvaliteediteste. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks kõrgtehnoloogilises haiglakeskkonnas ei saa paraku hakkama ilma kaasaegseid meditsiinitehnoloogia juhtimisprintsiipe (medical technology management, inventory, maintenance etc) rakendamata ja rahvusvahelist head tava (good clinical engineering practice) tundmata. Tervishoiuasutuste tehniliste tugistruktuuride pidev arendamine arenenud riikides - nii Lääne-Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka mujal - on kinnitanud arusaama, et ökonoomse tervishoiukorralduse puhul ei piisa lootmisest ainult "firmameestele".

Eesti meditsiinitehnoloogia valdkonna olukorda hinnates ja tunnetatud vajadusest lähtudes loodi 1996. aastal Tartu Ülikoolis Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Teadus- ja Koolituskeskus (BMTK). Keskuse tegevus on suunatud eelkõige Tartu Ülikoolist tervishoiusüsteemi tööle suunduvate meditsiinifüüsikute-kliinikuinseneride ettevalmistamisele, kuid samuti raviasutuste tehnilise personali kvalifikatsiooni tõstmisele. Ühtlasi on keskuse funktsioonide hulgas tehnoloogilise (s.h. radioloogilise) kvaliteeditagamise toetamine ja juurutamine Eesti haiglates.

BMTKUudisedKoolitusTeenusedMeditsiinitehnoloogiaTeabematerjalidLingid