Home eesti keeles po russki in English

 

 

 

 

Teenused

Keskus pakub tervishoiuasutustele ja meditsiiniseadmete tootjatele/maaletoojatele järgmisi teenuseid:

Meetodid ja eesmärgid

Keskus on rahvusvaheliste, s.h Rahvusvahelise Elektrotehnika Komitee (IEC) ja Euroopa standardite põhjal ning kasutatavate testobjektide baasil töötanud välja röntgenaparatuuri kvaliteedimõõtmiste oma metoodika. Taolise kvaliteedikontrolli eesmärgiks on radioloogilise pildikvaliteedi tagamine patsiendi kiirguskoormuse (ja sellest tulenevalt ka kiigusriski) võimalikult madala taseme juures. Piisavale kvalifikatsioonile ja kogemusele tuginedes suudavad keskuse töötajad tagada kiirgusseadmete nõuetekohase kontrolli, mis vastab Euroopas ja Eestis kehtivatele kiirgusohutuse ja kvaliteedikriteeriumidele (s.h sotsiaalministri meditsiinikiirituse-alase määruse nõuetele) ja rahvusvahelisele heale tavale.

Kogemus

Keskus on aktiivselt osalenud meditsiiniseadmete vastavushindamise õigusaktide adapteerimisel Eestis ning rahvusvaheliste standardite eestindamisel. Aastal 2000 kinnitas Sotsiaalministeerium TÜ BMTK meditsiiniseadmete vastavushindamise volitatud asutuseks Eestis. Keskuse töötajad on pädevad nõustama meditsiiniseadmete tootjaid ja tarnijaid, kes soovivad tulla Eesti turule ning peavad teadma Euroopas ja Eestis kehtivaid nõudeid (s.h meditsiiniseadme tüübi registreerimisel).

Aastatel 1997-1999 viidi keskuse poolt Eesti Tervishoiuprojekti raames läbi üle-eestiline meditsiiniaparatuuri seisundiuuring, mille käigus tehti kvaliteedimõõtmisi ja analüüsiti raviasutuste meditsiinitehnoloogia-alaseid vajadusi. Uuringu käigus nõustati raviasutuste meditsiinitehnilist personali kvaliteeditagamise ja ohutuse küsimustes, samuti otsiti lahendusi haiglate kohapealsetele tehnilistele probleemidele.

Röntgenseadmete seniste kontrollmõõtmiste tulemused on koondatud keskuse andmebaasi. See annab võimaluse jälgida ja võrrelda aparatuuri seisundit läbi aastate ja teha aparatuuri valdajale põhjendatud soovitusi, millal on vajalik sekkumine, s.o kas seadme reguleerimine või remont. Samuti võimaldavad kogutud andmed teha statistilist analüüsi erinevate kvaliteediparameetrite lõikes, saamaks ülevaadet Eesti haiglaaparatuuripargi ja meditsiinitehnoloogia vastava osa üldisest seisundist. Mõned sellised üldistatud võrdlusgraafikud võib leida näiteks 2002.a oktoobris Tallinnas peetud radioloogia kvaliteedi seminari ettekandest.

Hinnad

Diagnostilise röntgenaparatuuri kvaliteedimõõtmiste teenuse hinnad (sõltuvalt aparatuuri konfiguratsioonist) ja vastavushindamise alase nõustamise tunnihind on kinnitatud Tartu Ülikoolis (vt TÜ dokumendiregister).

Tellimine

Röntgenaparaadi kvaliteedimõõtmiste teostamiseks saatke keskusele tellimus-garantiikiri, milles on märgitud mõõdetava aparatuuri konfiguratsioon (ülesvõtte- ja/või läbivalgustusseade vm, mudel, tootja) koos tellija kontaktandmetega, keskuse e-posti aadressil: Kalle.Keplerut.ee

või tavaposti aadressil:

TÜ BMTK
Tähe 4, 51010 TARTU

Telefoni teel lepime seejärel kokku Teie asutusele sobivaima aja aparatuuri mõõtmiste teostamiseks. Keskuse juhataja mobiiltelefon: 052 34 131.

BMTKUudisedKoolitusTeenusedMeditsiinitehnoloogiaTeabematerialidLingid