Home eesti keeles po russki in English

 

Meditsiinitehnoloogia

Tehnoloogial on tervishoius ja haiglaravis fundamentaalne tähtsus. Ilma selleta ei ole tervishoiusüsteemil peale haigehoolduse kurnatud inimesele midagi pakkuda. Teostada tervisepoliitikat või haiglaplaneerimist ilma tehnoloogiat arvesse võtmata - nagu seda võidakse vahel teha - see on mitte mõista tervishoiusüsteemi eesmärki.

Üldiselt on levinud arvamus, et tehnoloogia koosneb erinevat liiki masinatest ja varustusest, kuid tegelikult on sellel mõistel laiem tähendus. See hõlmab näiteks ka teadmist artefaktide põhjustest, ja sisaldab nii organisatsioonilisi, ökonoomilisi, kultuurilisi, eetilisi, juriidilisi kui ka poliitilisi komponente. Võiks rääkida tehnoloogia "riistvarast" ja tehnoloogia "tarkvarast". Seda on silmas peetud ka Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Euroopa Liidu dokumentides (vt viited 1, 2) mõiste meditsiinitehnoloogia (medical technology, health care technology) kasutamisel. Nii koondab meditsiinitehnoloogia mõiste endas vastavaid seadmeid, ravimeid, protseduure, ning organisatsioonilisi ja tugisüsteeme, millega tervishoidu rakendatakse.

Kuna meditsiinitehnoloogia mõiste on küllalt lai, siis piirdutakse tihti (ka WHO käsitluses) vaid selle teatud osa käsitlemisega, keskendudes pigem kliinilises keskkonnas kasutatavate seadmete, süsteemide ja tarkvara kasutamisele, kui ravimitele ja biotehnoloogiatele. See mõiste hõlmab ka vastava teenuse kvaliteeditagamist ja protseduure, aga ka ruume, milles nii patsiendid kui ka seadmed paiknevad. Tänapäeval on selliste võimaluste spekter väga lai, ulatudes moodsast haiglast kuni mobiilröntgenbussini.

Et tehnoloogia rolli kliiniliselt efektiivsemaks ja kuluefektiivsemaks muuta, peavad sellega kaasnema sobivad juhtimisvahendid. Meditsiinifüüsiku-klliinikuinseneri või tehnoloogiamänedzheri osalus tervishoiuasutuses, tagamaks nende vahendite tõhusaim kasutamine, on määrav kogu haigla edukusele. Selleks peab tundma ja arvestama tehnoloogiastrateegia planeerimise printsiipe. Lõppeesmärgiks on patsiendi rahulolu ja tervishoiuasutuse jätkusuutlikkuse tagamine.
_________________________
1) H. David Banta. An approach to the social control of hospital technologies. Geneva, World Health Organization, Division of Strentghening of Health Services, 1995.
2) European Telemedicine Glossary of Concepts, Standards,Technologies and Users. Edited by. L. Beolchi. European Commission, Information Society Directorate-General, 2001.

BMTKUudisedKoolitusTeenusedMeditsiinitehnoloogiaTeabematerialidLingid