Juhatus

Andres Andresen, PhD, Eesti ajaloo dotsent, andres.andresen@ut.ee

Marju Luts-Sootak, PhD, TÜ õiguse ajaloo korraline professor, ÕESi esimees, marju.luts-sootak@ut.ee, 7480 598

Brita Melts, PhD, Ajakirja Keel ja Kirjandus toimetaja, brita.melts@ut.ee

Taavi Pae, PhD, TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli teadur, taavi.pae@ut.ee

Tiit Rosenberg, knd, TÜ Eesti ajaloo professor, tiit.rosenberg@ut.ee, 7375 650

Kersti Taal, vanembibliograaf TÜ raamatukogus, kersti.taal@utlib.ee, 7375 783

Tõnu-Andrus Tannberg, PhD, TÜ Eesti ajaloo professor, Tonu.Tannberg@ra.ee, 7387 536

Heiki Valk, PhD, TÜ arheoloogiakabineti juhataja, heiki.valk@ut.ee, 7375 653

Piret Õunapuu, PhD, ERMi teadur-kuraator, piret.ounapuu@erm.ee