TÜ personalitöö vormid

Minu vormid

Personaliosakonna kodulehekülg
Juhend kasutamiseks
 


Käsundus- ja töövõtulepingute vormistamise juhend (Siseveebis)

Avaldus teise tööandja juures töötamise kooskõlastamiseks

Avaldus õppelaenu kustutamiseks

Materiaalse vastutuse leping

Töökeskkonnavoliniku valimise protokoll


© Tartu Ülikooli personaliosakond, Jelena Frolova (tel 375 846)