INDEKS

E H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

ahvatlema

aitama

aitama kaasa

aitama selga, 1; 2

ajama

ajama segi

ajastama

algama

alistama

alistuma, 1; 2

alustama, 1; 2; 3

andestama, 1; 2

andma, 1; 2; 3; 4

andma alla

andma andeks

andma aru

andma häält

andma järele

andma kätt

andma laenuks

andma tööd

andma üles, 1; 2

armastama

arutlema

arvama, 1; 2; 3; 4

arvama välja

arvestama

asetama

astuma, 1; 2

astuma välja

asuma, 1; 2

austama, 1; 2

avaldama

avanema

eeldama, 1; 2

eemaldama

ehitama

ehmatama

ehmuma

eirama

eksima, 1; 2; 3

elama, 1; 2

elama üle ~ läbi

elatama

elatuma

ennetama

eraldama

eristama

esineb

esinema

esitama, 1; 2; 3

esitlema

etendama osa

haarama, 1; 2

haarama (kinni)

haigestuma

hakkama, 1; 2; 3; 4; 5

hakkama liikuma

hakkama peale

hakkama pihta, 1; 2

harjuma, 1; 2; 3

harjutama, 1; 2

helistama, 1; 2

hilinema, 1; 2

hindama, 1; 2

hoiatama, 1; 2; 3

hoidma, 1; 2; 3; 4

hoidma kinni, 1; 2

hoidma kokku

hoiduma

hoolima 1; 2

hoolitsema, 1; 2; 3; 4; 5; 6

huvitab, 1; 2

hõivama

hääletama

igatsema

ilmnema

ilmuma, 1; 2; 3

imestama, 1; 2

imetlema, 1; 2

informeerima

istuma ümber

jagama, 1; 2; 3

jaguma

jooksma

juhatama

juhtima

juhtima tähelepanu

juhtub

jutustama, 1; 2

jõudma, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

jõudma ette

jõudma selgusele, 1; 2

jälgima

järgima, 1; 2

jätkuma, 1; 2; 3

jätma, 1; 2

jätma hüvasti

jätma maha, 1; 2; 3

jätma meelde

jätma pooleli

jätma ära

jääb

jääma, 1; 2; 3; 4

jääma (kinni)

jääma haigeks

jääma järele

jääma kindlaks, 1; 2

jääma kinni, 1; 2

jääma maha, 1; 2

jääma seisma

jääma öömajale

kaaluma, 1; 2; 3

kadestama

kaduma

kaebama, 1; 2

kahetsema

kahtlema

kaitsma, 1; 2; 3; 4

kandideerima

kandma ette

kanduma

kannatama

kaotama, 1; 2

kartma, 1; 2; 3

kasutama, 1; 2

kasutama ära

kasvatama

katkestama suhted

katsuma

kauplema

kavatsema

keelama

keerama, 1; 2; 3

kehtima, 1; 2; 3

kerkima esile ~ üles

kestma

kiinduma

kiirustama

kiitma

kiitma heaks

kindlustama

kinkima, 1; 2

kirjutama

kirjutama alla

klammerduma

kleepuma

koguma

kohandama

kohanema

kohtama

kohtlema

kohtuma

komistama

koosnema

koputama

kukkuma

kulutama

kurameerima

kutsuma, 1; 2; 3; 4

kutsuma üles, 1; 2

kuulama

kuuletuma

kuulma, 1; 2

kuulub

kuuluma

kõnelema

kõnetama

kõrbema

käib

käima

käima külas

käima ümber

käivitama

käsitlema, 1; 2

käsitsema

kätlema

külastama

küsima, 1; 2; 3; 4

laenama

lahkuma, 1; 2

lahutama, 1; 2; 3

lahutama meelt

langeb

langema

langetama

laskma

laskma (lõdvemaks, vähemaks)

laskma alla

laskma lahti

laskma minna

lausuma, 1; 2

leidma, 1; 2; 3

leidma teed

leidma üles, 1; 2

leiutama

lendama

leppima

leppima kokku

liitma

lindistama

lisama, 1; 2

loobuma, 1; 2

lootma, 1; 2

lubama, 1; 2

lugema, 1; 2

lugema peast

lõbustama

lõbustama end

lõikama

lõppema

lähenema, 1; 2

lööma, 1; 2

lööma kartma

lööma kinni

lülitama sisse

maanduma

mahtuma, 1; 2

mainima

maksab

maksma, 1; 2

maksma kätte

meeldib

meelitama

meenutama

minema, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

minema kallale

minema külla

minema maha

minema mööda

minema peale

minema üles

muigama

murdma, 1; 2; 3

muretsema, 1; 2

muutma

muutuma, 1; 2

mõistma, 1; 2

mõtisklema

mõtlema, 1; 2

mõõtma

mälestama

mäletama

mängima

märkima, 1; 2

määrama

möllima

mööduma

müüma

naeratama, 1; 2; 3

naerma, 1; 2

nimetama

nutma

nõjatuma

nõuab

nõustuma, 1; 2; 3

nägema, 1; 2

nägema unes

nägema välja

näima

näitama, 1; 2; 3

näitama teed

ohverdama

okupeerima

olema, 1; 2

olema abiks

olema ettevaatlik

olema kade

olema kasulik

olema kinni

olema kursis

olema liigutatud

olema rõõmus

olema vastu

olema väljas

olema väärt

olenema

oletama

on aega

on kahju

on kahju anda

on vaja

ootama, 1; 2

orienteeruma

osalema, 1; 2

oskama

ostma, 1; 2

osutama

otsima, 1; 2

otsustama, 1; 2

pahandama

paigutama, 1; 2

paistab

paistab tulevat

paistma

paistma (välja)

pakkuma, 1; 2

pakkuma huvi

paluma, 1; 2

panema, 1; 2; 3; 4

panema kinni

panema selga

panema selga, peale

panema tähele

parkima

peab

peatuma, 1; 2

peitma

peituma

peksma

pelgama

petma

pettuma, 1; 2

pidama, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

pidama kinni

pidama kõnet

pidama loengut

pidama lugu

pidama nõu

pidama vastu

pidama ülal

piiluma

piisama

pildistama

postitama

proovima, 1; 2; 3

purustama

puuduma

puudutama, 1; 2; 3; 4

puutuma

puutuma kokku

põdema

põgenema

põhinema

põhjendama

põhjustama

põlema

pärandama

pärinema

päästma, 61; 63; 65

pöörama

pöörduma

pühendama

pühenduma, 1; 2

pürgima

püstitama

raatsima mitte

rajama

rakendama

ravima

reetma, 1; 2

registreeruma

riietuma

rikkuma

rippuma

riputama

rõõmustama

rääkima, 1; 2; 3

rääkima läbi

ründama, 1; 2; 3

saab

saama, 1; 2; 3

saama aru, 1; 2; 3

saama hakkama, 1; 2; 3

saama jälile

saama kokku

saama kätte

saama läbi, 1; 2; 3

saama teada

saama tuttavaks

saama valmis

saama valmis mitte

saama üle

saatma

saavutama, 1; 2

salgama

sallima

sarnanema, 1; 2; 3

sattuma, 1; 2; 3; 4; 5

sattuma kokku

sattuma peale

seadma

seadma töövalmis

segama

seisma

sekkuma, 1; 2

selgitama välja

siduma (kokku)

sirutama

sisaldama

sisenema

sobib, 1; 2

sobima, 1; 2; 3; 4; 5

solvama

solvuma

soovima

soovitama, 1; 2

sulgema

sundima

sundima end

sundima loobuma

sundima peale

surema

suruma

suudlema

suunama

suunduma, 1; 2

suutma

sõimama

sõitma, 1; 2; 3

sõitma mööda

sõltuma, 1; 2; 3

säilitama

säästma

sööma

sööstma

söötma

tabama, 1; 2; 3; 4

tagama

tahtma

taipama

takerduma

takistama, 1; 2; 3

taluma, 1; 2

taotlema

teadma, 1; 2; 3

teatama, 1; 2; 3; 4; 5; 6

teenima, 1; 2

teenindama

tegelema

tegema, 1; 2

tegema haiget

tegema kahju

tegema tuttavaks

tegema vahet

tellima, 1; 2

tervitama

toetama

toetuma, 1; 2

toibuma

tooma ära

tormama

trügima

trükkima

tuleb, 1; 2

tuleb välja

tulema

tulema toime, 1; 2

tulema välja

tuletama meelde, 1; 2

tundma, 1; 2

tundma huvi

tundma kadedust

tundma puudust

tundma ära, 1; 2; 3

tunnistama

tutvuma

tutvustama, 1; 2

tõestama

tõlkima

tõmbama

tõotab tulla

tõstma

tõstma üles

tõusma õhku

tõusma üles

täitma, 1; 2

tänama, 1; 2

tärkama

töötama, 1; 2

töötlema

ulatuma, 1; 2; 3; 4

ulatuma välja

unistama

unustama, 1; 2; 3; 4

usaldama, 1; 2

uskuma, 1; 2; 3

uurima, 1; 2

vaatama, 1; 2; 3; 4

vaatama (järele)

vaatama otsa, 1; 2

vaatama pealt

vaatama salaja

vaatama valmis

vaatama välja

vabanema

vabastama

vaevama

vahetama

vahtima

vaidlema

vaidlema vastu

vaikima

vaimustuma

vajutama, 1; 2

vaktsineerima

valama

valima

valima välja

vallandama, 1; 2

valmistama ette, 1; 2

valmistuma, 1; 2; 3

valvama, 1; 2

varastama

varustama

vastama, 1; 2

vastutama

vedama

vedama kihla, 1; 2

veenma, 1; 2

veenma loobuma

veetma

veetma aega

venima

vestlema

vigastama

vihastama, 1; 2

viima, 1; 2

viima ära

viipama

viitama

vilistama

virisema

võistlema

võitlema

võitma, 1; 2

võlgnema

võrdlema, 1; 2

võtma, 1; 2; 3; 4; 5

võtma kinni

võtma kuulda, 1; 2

võtma naiseks

võtma osa

võtma tööle, 1; 2

võtma vastu, 1; 2; 3

võtma ära

võõrduma

võõrutama

väheneb

väitma

väitma vastu

väljuma

vältima

värisema

värvima

väärima

õigustama

õnnestub

õnnitlema

õpetama, 1; 2

õppima, 1; 2

õppima tundma

ärritama (üles)

ärrituma

ööbima

ühendama

ühinema

üllatama

üllatuma

ütlema, 1; 2

ütlema lahti

ütlema üles

ütlema välja