in English  Suomeksi  Magyarul  no-pyccku

Tartu Ülikooli

Paul Ariste

soome-ugri

põlisrahvaste keskus

Jakobi 2-125; telefon ja faks: 7 376-216


[üldist] [hõimurahvaste programm] [üliõpilased] [raamatukogu] [Vita Studiosi] [haagid]

Ariste keskuse juhataja on dots. Tõnu Seilenthal (välkpost: Tonu.Seilenthal@ut.ee)
ning keskuse kuraator Kadi Sarv (välkpost: Kadi.Sarv@ut.ee).
Keskus on avatud esmaspäevast reedeni 9-12 ja 15-17.

Soome-ugri üliõpilastele pakutakse Ariste keskuses järgmisi võimalusi oma õppetöö kergendamiseks:


SISU

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse üllitised on sari, milles ilmub eri keeltes õppevahendeid, uurimusi, üldharivaid jm. teoseid uurali rahvaste keelte ja kultuuride alalt
  • üritused
  • ajaleht Vita Studiosi
  • haake keskuse koostööpartnerite juurde

  • [üldist] [hõimurahvaste programm] [üliõpilased] [raamatukogu] [Vita Studiosi] [haagid]

    Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus