Congressus
Nonus
Internationalis
Fenno-Ugristarum

(logo)

1. ringkiri

märtsikuul 1998

Üheksas rahvusvaheline fennougristika kongress
Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum toimub ICFUCi (International Committee for Finno-Ugric Congresses) otsuse kohaselt
Eestis
Tartus 7. – 13. augustil 2000.

Kongressi peateema on

FENNOUGRISTIKA UUE AASTATUHANDE KÜNNISEL

Kongressi töö kulgeb traditsiooniliselt neljas peasektsioonis:

A Lingvistika

B Etnoloogia ja folkloristika

C Kirjandusteadus

D Arheoloogia, antropoloogia ja geneetika

 

Plenaar- ja sektsiooniettekannete kõrval on kavas korraldada eriteemalisi sümpoosione, ümarlaudu, tööpajasid, samuti posterettekandeid ja näitusi ning kultuuri- ja vaba aja üritusi.

Kongressi korraldavad ühiselt Tartu Ülikool ja Eesti Fennougristide Komitee.

1030. a. esmakordselt mainitud Tartu on Eesti vanim linn, mis paikneb Lõuna-Eestis 186 km kaugusel pealinn Tallinnast. Tartu Ülikool on Põhja-Euroopa vanimaid ülikoole, asutatud 1632. a. Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. Tänapäeval on Tartu Ülikoolis kümme teaduskonda 15 osakonna, 33 instituudi ja 18 kliinikuga. Ülikoolil on 5 muuseumi, arvutuskeskus ja botaanikaaed, 5 miljoni köitega raamatukogu. 1998. a. õpib ülikoolis ligi 9000 üliõpilast.

Kongressi üritused toimuvad peamiselt Tartu Ülikooli ruumes. Külalised majutatakse hotellidesse ja üliõpilaste ühiselamutesse. Osavõtumaks on ICFUCi otsusega 200 $. See summa tagab vaba pääsu kõikidele kongressi teaduslikele ja kultuuriüritustele, samuti kongressitrükised ja muud materjalid. Kongressimaksu tasumise viisist ja tähtajast teatame täpsemalt 2. ringkirjas.

Kongressi keelteks on tavapärased rahvusvahelised keeled: inglise, vene, saksa ja prantsuse keel. Aga kui teema seda nõuab, võib ettekande pidada ka eesti, soome või ungari keeles.

Selle kirjaga koos saate ka registreerimiskaardid. Loodame, et saadate ühe neist täidetuna tagasi. Teise palume anda asjast huvitatud kolleegile, kes ei ole saanud meie kirja. Täname Teid juba ette kongressi populaarsusele kaasa aitamise eest! Registreerimiskaardi tagastamise viimane kuupäev on 15. 10. 1998.

 

Korraldava toimkonna nimel

sõbralike tervitustega

Tõnu Seilenthal Anu Nurk
president peasekretär

 

See ringkiri on saadaval ka soome, prantsuse, saksa, inglise, vene ja ungari keeles.

fu9
Ülikooli 18
EE2400 Tartu
Estonia
tel.:(Int.+)372 7 375 222
fax.:(Int.+)372 7 375 222
e-mail:fu9@ut.ee
http://www.ut.ee/Ural/fu9