Congressus
Nonus
Internationalis
Fenno-Ugristarum
(logo)
2. ringkiri

Hea kolleeg

Tunneme heameelt, et teatasite oma huvist üheksanda rahvusvahelise  fennougristikakongressi Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum vastu 7. 13. augustil 2000 Tartus.

Kongressi peateema
FENNOUGRISTIKA UUE AASTATUHANDE KÜNNISEL
raames toimuvad plenaar- ja sektsiooniettekanded, samuti korraldatakse eriteemalisi sümpoosione, ümarlaudu, tööpajasid, posterettekandeid ja näitusi ning kultuuri- ja vaba aja üritusi. (Seni heaks kiidetud allteemad vt lisaleht 1.)

Ettekannete teesid

palume saata korraldajaile 15. juuniks 1999. Teesid (12 lk) kirjutatakse vastavalt ette antud näidisele (vt lisaleht 2) inglise, saksa, prantsuse või vene keeles. Teeside lõpus peab olema esitatud 35 võtmesõna ning märge, mis keeles ettekanne peetakse. Ettekande lülitamisest kongressi päevakorda teatatakse Teile 1999. aasta sügisel. Teeside avaldamise tingimuseks on osavõtumaksu tasumine.

Töökorraldus

Kongressi tööpäevad algavad plenaarettekannetega. Pärast seda jaguneb kongress sektsioonideks (Lingvistika; Etnoloogia ja folkloristika; Kirjandusteadus; Arheoloogia, antropoloogia ja geneetika). Neljapäeval, 10.08.2000 toimuvad ekskursioonid.

Osavõtumaks

on 200 USA dollarit. See summa tagab vaba pääsu kõikidele kongressi teadus- ja kultuuriüritustele, osavõtu ekskursioonist, samuti kongressitrükised ja muud materjalid. Kongressimaksu tasumise viis:  vt lisaleht 3, tähtaeg: 31.03.2000.
Ülekandekoopia palume säilitada ja kaasa võtta kongressile.

Informeerimine

Kongressi esimene ringkiri saadeti 1998. aasta kevadsuvel kõigile FU-8 osavõtnuile. Teine ringkiri saadetakse kõigile registreerimiskaardi tagastanuile. Lisaks võib ringkirju tellida kongressi sekretariaadist, samuti on FU-9 ringkirjad saadaval kongressi koduleheküljel. Loodame, et Te vahendate informatsiooni kongressi kohta ka oma kolleegidele, kes ei ole saanud meie kirju. Täname Teid juba ette kongressi edule kaasa aitamise eest!
Kolmas ringkiri ja kongressi kutse saadetakse kõigile registreerunuile 1999. aasta sügisel.

Tähtajad
 
15.06.1999 ettekannete teesid saata korraldajaile
sügis 1999 ettekannete heakskiitmine; 3. ringkiri ja kongressikutse saadetakse kõigile registreerunuile
31.03.2000 osavõtumaksu tasumine, lõplik registreerumine
07.-13.08.2000 Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum

 
Korraldava toimkonna nimel
sõbralike tervitustega
 
 
 
Tõnu Seilenthal
president 
Anu Nurk
peasekretär


See ringkiri on saadaval ka soome, prantsuse, saksa, inglise, vene ja ungari keeles.