Hea kolleeg

Tunneme heameelt, et huvi üheksanda rahvusvahelise  fennougristikakongressi Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum vastu on suur. Eelregistreerunuid on 1999. aasta sügiseks ligi 1100. Ettekannete soove on seni laekunud umbes 500.

Kongress peetakse Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri eestkoste all.

Töökorraldus
Kongressi peateema on
FENNOUGRISTIKA UUE AASTATUHANDE KÜNNISEL.
Kongressi pidulik avamine toimub esmaspäeval, 7. augustil 2000 kl. 16. Kongressi tööpäevad algavad plenaarettekannetega. Pärast seda töötab kongress sektsioonides ja sümpoosionides. Käesoleva ringkirjaga koos saate nimelise kirja selle kohta, kas Teie ettekanne on lülitatud kongressi programmi. Kongressi programmi, plenaarettekannete ja teeside köited jagatakse Tartus registreerumise käigus. Kongressi pidulik lõpetamine on pühapäeval, 13. augustil 2000 kl. 10. Kongressi töökeeled on inglise, vene, saksa, prantsuse, eesti, soome ja ungari keel. Tõlget ei ole võimalik korraldada.

Osavõtumaks
on 200 USA dollarit osavõtjatele ja 100 USA dollarit saatjatele. See summa tagab vaba pääsu kõikidele kongressi teadus- ja kultuuriüritustele, osavõtu ekskursioonist koos lõunasöögiga, samuti kongressitrükised ja muud materjalid. Kongressimaks ei sisalda majutust ega toitlustamist. Palume Teil kinni pidada kongressimaksu tasumise tähtajast 31.03.2000. Ülekandekoopia palume säilitada ja kaasa võtta kongressile. Tuletame meelde, et teeside avaldamise tingimuseks on osavõtumaksu tasumine. Enne 01.07.2000 saabunud äraütlemiste puhul tagastatakse kongressimaks, millest on vähendatud käsitlusmaksud. Hiljem saabunud äraütlemiste puhul ei saa me garanteerida maksu tagastamist.

Raamatunäitus
Osavõtjaid palutakse kaasa tuua või saata eelnevalt postiga raamatunäitusele oma asutuse väljaandeid aastaist 1995–2000. Väljakujunenud tava järgi on võimalik kongressi lõppedes väljaanded kinkida Tartu Ülikoolile.

Majutus
Majutusvõimaluste kohta leiate informatsiooni lisalehelt. Palume märkida oma majutussoov lõplikul registreerimislehel.

Ekskursioonid
Neljapäeval, 10.08.2000 toimuvad ekskursioonid. Ekskursioonide kohta on täpsem informatsioon lisalehel. Palume märkida oma osavõtusoov lõplikul registreerimislehel.

Viisad
Viisanõuded on eri maade kodanikele erinevad. Informatsiooni viisade kohta saab Eesti saatkondadest ja konsulaatidest. Infot selle kohta leiate kongressi koduleheküljelt.

Lõplik registreerumine
Käesoleva ringkirjaga on kaasas lõplik registreerimisleht, mille palume hoolikalt täita ja tagasi saata korraldustoimkonnale. Soovitame kasutada maaposti või e-maili. Palume Teil kinni pidada lõpliku registreerumise tähtajast 31.03.2000.

Kongressi sekretariaat
Kongressi sekretariaat asub Tartu Ülikooli peahoones, Ülikooli 18, EE 50090 Tartu,  ja on  avatud  alates 6.8.2000 kl. 8–22. Sekretariaadi tel/fax on (Int. +) 372 7 375 222, e-mail: fu9@ut.ee, kodulehekülg http://www.ut.ee/Ural/fu9 . Registreerumine toimub Tartu Ülikooli peahoones.

Ütleme Teile südamest tere tulemast Tartusse.

Korraldava toimkonna nimel
sõbralike tervitustega
 
 

Tõnu Seilenthal Anu Nurk
president peasekretär