SECTIO C - AUDITORIUM L 307

Kirjandusajaloo probleemid: motiivid, müüdid, trendid –
Problems of the history of literature: motifs, myths, trends –

Проблемы истории литературы: мотивы, мифы, тренды

Juhataja – chairperson – predsedatel5
Piret Kruuspere

10.00

Valgemäe, Mardi

 

Madis Kõivu tagasitulek patafüüsikasse

10.30

Annuk, Eve

 

Discourses of nationalism and gender in Estonian literature

11.00

Kirss, Tiina

 

Family trauma and violence in the Estonian literary canon

11.30

Lindsalu, Elo

 

Misogüünia ja seksism eesti kirjanduses


<- 9.8. KOLMAPÄEV WEDNESDAY SREDA