SECTIO A - AUDITORIUM PH 234

Keele omandamine – Language acquisition – Освоение языка

Juhataja – chairperson – predsedatel5

Matti Leiwo

10.00

Kalliokoski, Jyrki

 

Features of oral discourse in second language writing

10.30

Muikku-Werner, Pirkko–Remes, Hannu

 

Viro ja suomi kohdekielinä

11.00

Siitonen, Kirsti

 

Die Terminologie der Grammatik als Störfaktor beim Zweitsprachenerwerb

11.30

Madisso, Maia

 

Kuidas õpetada puhtast keelest lugu pidama?


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Pirkko Muikku-Werner

14.00

Laalo, Klaus

 

Lapsenkielen trockeisuustendenssi

14.30

Karjalainen, Merja

 

Oulun-otoksen lasten myöhempi kielellinen kehitys

15.00

Leiwo, Matti

 

On Finnish vowel harmony and language acquisition

15.30

Salasoo, Tiiu-Ann

 

How do children manage to learn Estonian? Initial acquisition


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Klaus Laalo

16.00

Мосина, Наталья

 

Сравнительный анализ использования отдельных падежей в речи эрзянских и финских детей

16.30

Parikka, Ari–Toivanen, Jorma

 

Early Finnish and English child language: similarities in time and speed of acquisition


<- 9.8. KOLMAPÄEV WEDNESDAY SREDA