SECTIO A - AUDITORIUM PH 139

Kirjakeel ja keelekorraldus – Literary language and language planning – Литературный язык и культура речи

Juhataja – chairperson – predsedatel5

Valve-Liivi Kingisepp

10.00

Häkkinen, Kaisa

 

Reconstructing Medieval Finnish

10.30

Sulkala, Helena

 

Eesti ja soome vanade kirikulaulude keelest

11.00

Raag, Raimo

 

Põhja- ja Lõuna-Eesti iseloomustus XVI ja XVII sajandi Lõuna-Eesti kirjakeeles

11.30

M. Nagy Ilona

 

Wortpaare im alten Ungarischen, Finnischen und Estnischen


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Helena Sulkala

14.00

Laanekask, Heli

 

Ajakiri ”Beiträge” ja estofiilid

14.30

Pirso, Urve

 

Noomen ja selle kasutamine G. Mülleri jutlustes

15.00

Kingisepp, Valve-Liivi

 

Tähendusseletustest autorisõnastikus

15.30

Habicht, Külli

 

Vanhan kirjaviron modaalirakenteista


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Heli Laanekask

16.00

Onga, Mare

 

Juriidilist sõnavara 19. sajandi esimese poole eesti kirjakeeles

16.30

Laine, Päivi

 

1800-luvun suomenkielisen maantieteen sanaston kehitys

17.00

Forsman Svensson, Pirkko

 

Uusia teonnimijohtimia varhaissuomen kynnyksellä

17.30

Vihma, Helgi

 

About J. Aavik’s word invention theory

18.00

Kankaanpää, Salli

 

Viraston lehdistötiedotteiden muutoksia 1979–99


<-11.8. REEDE FRIDAY P!TNICA