SYMPOSIUM - AUDITORIUM Paabel 225

On the Research of the Baltic-Fennic Expressive Vocabulary

Juhatab – lead by – rukovodit

Heikki Leskinen

10.00

Leskinen, Heikki

 

Ekspressiiviaineiston asema itämerensuomalaisten kielten sanastossa

10.30

Nikkilä, Osmo

 

Lainat ja ekspressiivisyys ruotsalaisten lainasanojen valossa

11.00

Jarva, Vesa

 

Vieraita ja kotoisia elementtejä suomen murteiden ekspressiivisanastossa

11.30

Mikone, Eve

 

Ekspressiivisanojen äännevaihteluista ja kaanoneista


14.00

Leskinen, Juha

 

Imitative words as a subject of lexical research

14.30

Suhonen, Seppo

 

Mikä on liivin kielessä deskriptiivistä?

15.00

Koistinen, Merja

 

Koloratiivinen konstruktio suomalaisessa kielentutkimuksessa

15.30

Veldi, Enn

 

Estonian-English dictionary of onomatopoetic words

16.00

Зайцева, Мария

 

Vepsän kielen deskriptiivis-onomatopoeettisesta sanastosta

16.30

Федотова, Виено

 

Karjalan kielen deskriptiiviverbit

17.00

Зайков, Пекка

 

Karjalainen lintumaailma ja deskriptiivis-onomatopoeettisesta sanastosta


<-11.8. REEDE FRIDAY P!TNICA