SECTIO A - AUDITORIUM L 406

Süntaks – Syntax – Синтаксис

Juhataja – chairperson – predsedatel5

Mati Erelt

10.00

Nyirkos István

 

Kontaminaatio, jälkikorrektio ja suomalais-ugrilainen lauseoppi

10.30

Hakanen, Aimo Kalevi

 

Subjektin sija nykysuomen kieltolauseissa

11.00

Sakuma, Jun'ichi

 

The nominative case and the genitive case in Finnish language

11.30

Inaba, Nobufumi–Blokland, Rogier

 

Mythology of the case suffix -n. A genetic-typological case of the datival genetive in Old Finnish


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Kersti Boiko

14.00

Halling, Tiina

 

On the instrument and manner in the Livonian case system

14.30

Pool, Raili

 

Ainsuse 1. ja 2. isiku personaalpronoomenite käändelistest vormidest

15.00

Chiba, Shoju

 

Analytic causatives in Finnish: an analysis of the embedded predicate of panna ’put’ and saada ’get’

15.30

Tanttu, Tarja

 

Suomen perusinfinitiivin ja viron da-infinitiivin syntaktisen käytön vertailua


Juhataja – chairperson – predsedatel5

Aimo Hakanen

16.00

Ylikoski, Jussi

 

Converbs in Finnish and Komi: differences and similarities

16.30

Sakamoto, Mayumi

 

Kognitiivne lähenemine eesti keele komitatiivile ning selle ajalooline areng


<-11.8. REEDE FRIDAY P!TNICA