Congressus
Nonus
Internationalis
Fenno-Ugristarum

(logo)

1998 március

1. körlevél

 

IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus
Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum az ICFUC (International Committee for Finno-Ugric Congresses) határozata értelmében

Észtországban, Tartuban lesz 2000. augusztus 7–13 között.

A kongresszus fő témája:

FINNUGRISZTIKA AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

A kongresszus az alábbi négy hagyományos szekció keretében fog működni:

A Nyelvészet

B Néprajz és folklorisztika

C Irodalomtudomány

D Régészet, embertan és genetika

A plenáris és szekcióelőadások mellett szervezünk még különböző témákból szimpóziumokat, kerekasztalbeszélgetéseket, műhely-megbeszéléseket, továbbá poszterelőadásokat és kiállításokat, valamint kulturális és szabadidős programokat.

A kongresszus megtartásáról a Tartui Egyetem és az Észt Finnugristák Bizottsága gondoskodik.

Tartu Észtország legősibb városa. Neve először 1030-ban fordul elő. Dél-Észtországban fekszik, 186 km-re a fővárostól, Tallinntól. A Tartui Egyetem Észak-Európa egyik legrégebbi egyeteme, amelyet II. Gusztáv Adolf svéd király alapított 1632-ben. Jelenleg az egyetemnek tíz kara van, amelyen belül 48 intézet és 18 klinika működik. Az egyetemhez tartozik még öt múzeum, egy számítóközpont, egy botanikus kert, valamint egy 5 millió kötetes könyvtár. Az egyetemnek 1998 tavaszán majdnem 9000 hallgatója volt.

A kongresszusi rendezvények a Tartui Egyetem helyiségeiben lesznek. A résztvevők szállodákban és egyetemi diákotthonokban igényelhetnek szállást. A részvételi díjat az ICFUC 200 USD-ban hagyta jóvá. Ennek fejében a vendégek résztvehetnek az összes tudományos és kulturális rendezvényen, megkapják a kongresszusi kiadványokat és az egyéb anyagokat. A részvételi díj befizetésének módjára és határidejére vonatkozó tudnivalókat a 2. körlevél fogja tartalmazni.

A kongresszus hivatalos nyelvei hagyományosan a nemzetközi nyelvek lesznek: angol, francia, német és orosz, de – ha a téma úgy kívánja – észtül, finnül és magyarul is lehet előadni.

Jelen körlevél két jelentkezési lapot is tartalmaz. Kérjük, szíveskedjék az egyiket kitöltve visszaküldeni, a másikat pedig tetszés szerint annak a kollégának átadni, akihez körlevelünk nem jut el. Nagy örömünkre szolgálna, ha segítségünkre lenne abban, hogy kongresszusunk híre minél nagyobb körben elterjedjen! A jelentkezési lap visszaküldésének határideje: 1998. október 15.

 

A szervezőbizottság nevében

szívelyes üdvözlettel

Tőnu Seilenthal Anu Nurk
elnök főtitkár

 

Ez a körlevél angolul, észtül, finnül, franciául, magyarul, németül és oroszul kapható.


fu9
Ülikooli 18
EE2400 Tartu
Estonia
tel.:(Int.+)372 7 375 222
fax.:(Int.+)372 7 375 222
e-mail:fu9@ut.ee
http://www.ut.ee/Ural/fu9