Congressus
Nonus
Internationalis
Fenno-Ugristarum
(logo)
2. körlevél

Kedves Kolléga

Örömmel  fogadtuk, hogy érdeklődést tanusított a IX. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum iránt, amely Tartuban lesz 2000. augusztus 7–13 között.

A kongresszus fő témája
A FINNUGRISZTIKA AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN,
melynek keretében plenáris és szekcióelőadásokat, továbbá különböző témájú szimpóziumokat, kerekasztal-beszélgetéseket, műhely-megbeszéléseket, poszterelőadásokat és kiállításokat, valamint kulturális és szabadidős programokat szervezünk. (Az eddig jóváhagyott témákat ld. az 1. mellékletben.)

Az előadás vázlatát

1999. június 15-ig szíveskedjék a szervezők címére elküldeni. A vázlat (1–2 oldal) az előre megadott minta alapján (ld. a 2. melléklet) írandó angolul, németül, franciául vagy oroszul.  A vázlat végén 3–5 kulcsszót jelöljön meg, valamint azt, hogy milyen nyelven tartja az előadást. 1999. év őszén várható az értesítés arról, hogy az Ön előadását elfogadtuk-e. A vázlat publikálásának előfeltétele a részvételi díj befizetése.

Napirend

A kongresszusi munkanapok plenáris ülésekkel kezdődnek. Ezután a kongresszus alszekciókra oszlik (Nyelvészet, Néprajz és folklorisztika, Irodalomtudomány, Régészet, embertan és genetika). Csütörtökön, 2000. augusztus 10-én a kirándulás lesz a program.

A részvételi díj

200 USD. Ennek fejében a vendégek részt vehetnek az összes tudományos és kulturális rendezvényen, illetve a kiránduláson, továbbá megkapják a kongresszusi kiadványokat és az egyéb anyagokat. A részvételi díj befizetésének módjára vonatkozó tudnivalókat a  3. melléklet tartalmazza.  A határidő: 2000. március 31.
A befizetést igazoló nyugtát sziveskedjék megőrizni és a kongresszusra magával hozni.

Tájékoztatás

A kongresszus első körlevelét 1998. nyár elején elküldték mindenkinek, aki a FU-8 résztvevője volt. A második körlevelet azok kapják, akik visszaküldték a jelentkezési lapot. Ha szükséges, FU-9 körleveleket a kongresszusi titkárságtól is meg lehet rendelni, de a kongresszusi honlapon is megtalálható. Nagy örömünkre szolgálna, ha segítségünkre lenne abban, hogy kongresszusunk híre minél nagyobb körben elterjedjen!
A harmadik körlevelet és a kongresszusi meghívót minden jelentkezőnek 1999. őszén küldik.

Határidők:
 
15.06.1999 vázlatok megérkezésének határideje
 1999 ősz  az előadások jóváhagyása, 3. körlevél és kongresszusi meghívó minden jelentkezőnek
31.03.2000 a résztvételi díj befizetése, végleges jelentkezés
07.-13.08.2000 Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum

A szervezőbizottság nevében
szívelyes üdvözlettel
 
 
Tőnu Seilenthal
elnök
Anu Nurk
főtitkár


Ez a körlevél angolul, észtül, finnül, franciául, magyarul, németül és oroszul kapható.