Congressus
Nonus
Internationalis
Fenno-Ugristarum
(logo)
Toinen kiertokirje

Hyvä kollega

Olemme iloisia, että ilmoititte kiinnostuksenne 7. – 13. elokuuta 2000 Tartossa pidettävään yhdeksänteen kansainväliseen fennougristikongressiin Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum.

Kongressin  pääteeman
FENNOUGRISTIIKKA UUDEN VUOSITUHANNEN KYNNYKSELLÄ
puitteissa pidetään pleenumi- ja sektioesitelmiä, samoin järjestetään eriaiheisia symposiumeja, pyöreän pöydän istuntoja, työpajoja, posteriesityksiä, näyttelyjä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia. (Tähän mennessä hyväksytyt alateemat ks. liite 1.)

Esitelmien teesit

pyydämme lähettämään järjestäjille 15:nteen kesäkuuta 1999 mennessä. Teesit (1–2 sivua) kirjoitetaan oheisen näytteen mukaisesti (ks. liite 2) englannin, saksan, ranskan tai venäjän kielellä. Teesien lopuksi tulee esittää 3–5 avainsanaa ja mainita, millä kielellä esitelmä pidetään. Esitelmän sijoittamisesta kongressin ohjelmaan tiedotetaan Teille syksyllä 1999. Teesien julkaisuedellytyksenä on osanottomaksun maksaminen.

Työjärjestys

Kongressin työpäivät alkavat pleenumiesitelmin. Sen jälkeen kongressi jakautuu sektioihin (Kielitiede; Etnologia ja folkloristiikka; Kirjallisuustiede; Arkeologia, antropologia ja genetiikka). Torstai 10.8.2000 on retkipäivä.

Osanottomaksu

on 200 USA:n dollaria. Summaan sisältyy vapaa pääsy kaikkiin kongressin tiede- ja kulttuuritapahtumiin, osanotto retkeen, samoin kongressin painotuotteet ja muut materiaalit. Kongressimaksun suoritustapa: ks. liite 3, määräaika: 31.3.2000.
Pankkisiirtolomakkeen pyydämme säilyttämään ja ottamaan mukaan kongressiin.

Tiedotus

Kongressin ensimmäinen kiertokirje lähetettiin kevätkesällä 1998 kaikille FU-8:n osanottajille. Toinen kiertokirje lähetetään kaikille ilmoittautumiskortin palauttaneille. Lisäksi kiertokirjeitä voi tilata kongressin toimistosta, samoin FU-9:n kiertokirjeet ovat saatavissa kongressin kotisivulta. Toivomme, että välitätte tietoa kongressista niille työtovereillenne, jotka eivät ole saaneet kirjeitämme. Kiitämme etukäteen tuestanne kongressin menestymiselle!
Kolmas kiertokirje ja kongressikutsu lähetetään kaikille ilmoittautuneille syksyllä 1999.

Määräajat
 
15.06.1999 esitelmien teesit lähetettävä järjestäjille 
syksy 1999 esitelmien hyväksyminen; kolmas kiertokirje ja kongressikutsu lähetetään kaikille ilmoittautuneille 
31.03.2000 osanottomaksun suoritus, sitova ilmoittautuminen
07.-13.08.2000 Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum

Järjestelytoimikunnan puolesta
ystävällisin terveisin
 
 
Tõnu Seilenthal
presidentti
Anu Nurk
pääsihteeri


Tämä kiertokirje on saatavissa myös englannin, ranskan, saksan, venäjän, unkarin ja viron kielellä