Eestis:

Eesti Keele Instituut
TÜ rahvaluule õppetool

Soomes:

KOTUS
Helsingi Ülikooli soome-ugri keelte osakond
Ohustatud soome-ugri keelte andmebaas
Turu Ülikooli soome-ugri osakond

Jyväskylä Ülikooli soome keele
ja ungari keele õppetool
Oulu Ülikooli soome ja saami keele ja logopeedia osakond

Rootsis:

Uppsala Ülikooli soome-ugri kateeder

Hollandis:

Groningeni Ülikooli soome ugri kateeder

Ungaris:

Ungari TA Lingvistikainstituudi soome-ugri osakond
ELTE soome-ugri õppetool
Szegedi Ülikooli soome-ugri õppetool
Debreceni Ülikooli soome-ugri keeleteaduse õppetool
Szombathely Kolledži uralistika õppetool

Saksamaal:

Müncheni Ülikooli fennougristika instituut
Hamburgi Ülikooli fennougristika/uralistika õppetool
Göttingeni Ülikooli soome-ugri seminar

Austrias:

Viini Ülikooli fennougristika instituut