AAA

Nele Muttik "Post-impact alteration of impactites: Ries crater, Germany"

Date: 
09.12.2011 - 12:15 to 14:00

9. detsembril 2011 algusega kell 12.15 kaitseb Nele Muttik TÜ ÖMI geoloogia osakonnas doktoritööd "Post-impact alteration of impactites: Ries crater, Germany" (Impaktkivimite sekundaarne muutumine hüdrotermaalsetes ja diageneesi-murenemise protsessides: Ries'i meteoriidikraater, Saksamaa). Kaitsmine toimub Chemicumi (Ravila 14a) auditooriumis 1019.

Doktoritöö juhendaja on TÜ ÖMI prof Kalle Kirsimäe, PhD

Oponent on prof. Henning Dypvik, PhD (Oslo Ülikool, Norra)

Lõuna-Saksamaal paiknev ligikaudu 24-kilomeetrise läbimõõduga Reis'i meteoriidikraater (14,3-14,5 Ma) on üks paremini säilinud impaktstruktuure, olles heaks mudelstruktuuriks impakti järgsete protsesside uurimisel. Riesi kraater on ühtlasi ka üks esimesi impaktstruktuure, kus on kirjeldatud ja oletatud impakt-indutseeritud hüdrotermaalset mineralisatsiooni. Hüdrotermaalset muutust on seostatud ennekõike süeviitse kompleksiga ning on kirjeldatud detailsemalt Newsom et al. (1986), Osinski (2003,2004) ja Osinski et al (2004) töödes. Kraatrit täitvate süeviitide hüdrotermaalseid muutuseid/ilminguid iseloomustab sekundaarne savimineralisatsioon ja teoliidistumine, millega kaasneb varajane K-metasomatism koos albitiseerumise ning kloritiseerumise ilmingutega temperatuuridel ~200-300°C (Osinski 2005). Samas pole pindmiste süeviitide hüdrotermaalne mineralisatsioon nii selgelt märgatav/eristatav ning seda on seostatud impaktklaasi muutumisel tekkima hakanud montmorilloniidi tüüpi savifaasiga (Newsom et al 1986), mille alusel on hinnatud pindmiste süeviitide muutumistemperatuuriks < 130 °C.
Antud uurimuse mineraloogilised, geokeemilised ja stabiilsete isotoopide analüüsid näitavad, et hüdrotermaalsete protsesside mõju Riesi meteoriidikraatri pindmiste süeviitide muutumisele praktiliselt puudub või ei ole eristatav ning valdav süeviitide muutumine toimub pindmisel murenemisel, madala pH (5-7) ja ioonkontsentratsiooniga (nt sademete vesi) veelises keskkonnas. Erinevalt pindmistest süeviitidest iseloomustavad kraatrit täitvate süeviitide hüdrotermaalseid muutuseid/ilminguid sekundaarne savimineralisatsioon ja tseoliidistumine ning satabiilsete isotoopide uuringud näitavad, et võrreldes pindmiste süeviitidega on nende muutumine toimunud kõrgematemperatuurilises (~100 °C) fluidis, mille pH varieerus >7-8 ning mis võis olla kõrgenenud ioonkontsentratsiooniga. Selline fluidikoostis tõendab sisemiste süeviitide muutumisel tekkinud savimineraalide hüdrotermaalset päritolu anioonhüdrolüütiliselt neutraliseeritud ja lahustuvate komponentide suhtes rikastunud fluidist.

Location: 
Ravila 14A-1019
Event category: