AAA

Strateegilise juhtimise õppekava sisseastumiseksam

Sisseastumiseksam koosneb vestlusest ning hinnangust kandidaadi curriculum vitae’le.

Sisseastumiseksami hinnangu kujunemisel võetakse arvesse kolme aspekti:
1)    kandideerija motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õpingute edukaks ja tähtaegseks läbimiseks (maksimaalne punktide arv 20);
2)    kandideerija kaasatust juhtimisotsuste (sh strateegilise iseloomuga) langetamisse ja oskust analüüsida seniseid või tulevasi olulisi otsuseid (maksimaalne punktide arv 50);
3)    kandideerija ametialast positsiooni ja juhtimiskogemust esitatud curriculum vitae alusel komisjoni poolt antava eksperthinnanguna (maksimaalne punktide arv 30). Strateegilise juhtimise erialale vastuvõtul eelistatakse ettevõtte või asutuse nõukogu, juhatuse ja juhtkonna liikmeid ning strateegiliste allüksuste juhte, kes omavad vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust.

Koondhinnangu andmisel summeeritakse eelnimetatud erinevate aspektide tulemused. Maksimaalne punktide arv on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0