AAA

Sisseastumiseksam ning varasema õpi- ja töökogemuse hindamine

Vestlus

Sisseastumiseksamiks on vestlus, mida hinnatakse 100 punkti süsteemis. Hinnangu kujunemisel võetakse arvesse kahte aspekti:

  • kandideerija motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õpingute edukaks ja tähtaegseks läbimiseks (maksimaalne punktide arv 30)
  • kandideerija kaasatust strateegilise iseloomuga juhtimisotsuste langetamisse ja oskust analüüsida seniseid või tulevasi olulisi otsuseid (maksimaalne punktide arv 70)

Varasem õpi- ja töökogemus

Kandideerija varasema õpi- ja töökogemuse, sh ametialase positsiooni ja juhtimiskogemuse hindamisel eelistatakse ettevõtte või asutuse nõukogu, juhatuse ja juhtkonna liikmeid ning strateegiliste allüksuste juhte, kes omavadvähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust. Hinnang antakse 100 punkti süsteemis.

Positiivne tulemus vestluse ning varasema õpi- ja töökogemuse hindamisel on 50 punkti.