AAA

Täiendusõpe

Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. Möödunud aastal  täiendas oma oskusi ja teadmisi peaaegu 1600 kursusel ligi 31 000 õpihimulist inimest.

Täiendusõppena pakume erineva pikkusega kursusi erialase või ametialase pädevuse tõstmiseks ning huvialakoolitusi, koolitusseminare, õppepäevi, arenguprogramme, e-õpet, suveülikooli ja talveülikooli kursusi, loengusarju ning tellimuskoolitusi üle kogu Eesti.

Kursuste valikut laiendab võimalus osaleda täiendusõppijana ka tasemeõppe õppeainetel. Läbitud kursusi  saab arvestada erinevate kõrgkoolide tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul.

Tartu Ülikooli tugevus on praktika ja tipptasemel teooria seotus. Kvaliteetsete, ühiskonna vajadusi arvestavate kursuste väljatöötamisel ning arendamisel teevad ülikooli tipptasemel koolitajad koostööd erialaspetsialistidega ning ettevõtete ja asutuste esindajatega, et pakkuda uusimaid erialaseid teadmisi ja innovaatilisi lahendusi ning nende rakendusvõimalusi igapäevatöös.

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.