AAA

Uuele üliõpilasele

Palju õnne Tartu Ülikooli sissesaamise puhul!

Tartu Ülikooli 2015/2016. õppeaasta avaaktus toimub 31. augustil algusega kl 10.00 Jaani kirikus. Sellele järgnevad teaduskondade avaaktused. Osale kindlasti õppeaasta avaüritustel, sest seal saad olulist teavet ülikoolis õppimise kohta!

Aktustele järgnevad bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ning integreeritud õppe esmakursuslastele erialade infotunnid, kus saad infot oma õppekava ja tunniplaani kohta ja rebasekoti. Infotundide toimumiskohad ja ajad leiad oma teaduskonna või kolledži koduleheküljelt.

Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnus ja parool saadetakse õppeaasta alguses sinu e-posti aadressile. Enne õppeaasta algust saad oma õppekava ja tunniplaaniga tutvuda dekanaadis või avalikus õppeinfosüsteemis. Õppeaineid, tunniplaane ning õppekavasid saab vaadata ilma kasutajatunnuse ja paroolita. Hiljemalt 14. septembriks tuleb esimese aasta üliõpilasel valida endale ained, mida sügissemestril läbida. Soovitud ainetele tuleb registreeruda õppeinfosüsteemis, kui oled kätte saanud kasutajatunnuse ja parooli. Õppeainetele saavad esmakursuslased registreeruda alates õppeaasta algusest (31.augustist).

Õppeaasta alguses saad soovi korral Eesti üliõpilaspileti oma teaduskonna dekanaadist või kolledži kantseleist. Üliõpilaspileti vormistamiseks tuleb kaasa võtta pilt (3 cm x 2,5 cm) ja isikut tõendav dokument. Rahvusvahelist (ISIC) üliõpilaspiletit saab taotleda MinuKool kaardihaldussüsteemist.

1. septembrist on võimalik taotleda vajaduspõhist õppetoetust riigiportaalis www.eesti.ee. Vajaduspõhist õppetoetusel on kolm suurust 75€, 135€ või 220€ kuus. Vajaduspõhise toetuse saamine ja summa sõltub üliõpilase ja tema perekonnaliikmete möödunud kalendriaasta keskmisest sissetulekust.

Teaduskondades töötavad tuutorid (üliõpilastest nõustajad), kes semestri algul abistavad uusi üliõpilasi õpingukava koostamisel ja muudes õppimisega seotud küsimustes. Tuutoritega kohtud teaduskonna avaaktusel. Lähemat infot tuutorite kohta leiad tuutorite kodulehelt.

Teaduskondades töötavad õppekorralduse spetsialistid, kes on üliõpilastele õpptööalase info esmaseks vahendajaks. Õppekorraldusspetsialistide kontaktandmed leiad siit.

Lisaks tuutoritele on Sul võimalus pöörduda õppetöö korraldust puudutavate küsimustega õppeosakonda üliõpilasnõustaja poole (peahoone ruum 131) ning psühholoogiliste probleemide korral üliõpilaspsühholoogi poole (peahoone ruum 137). Enamikele oma küsimustele leiad vastuse tudengiteatmikust.

Kohtumiseni septembris!