AAA

Euroopa õpingud

Magistriõpe
Lõpetamisel omandatav kraad: sotsiaalteaduse magister
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Eeldusained ja vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
motivatsioonikiri 50%
sisseastumisintervjuu 50%

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.

Motivatsioonikiri ja sisseastumisintervjuu

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikirja abil selgitab komisjon välja kandideerija huvi Euroopa Liidus toimuva vastu ja motivatsiooni osaleda Euroopa õpingute magistriprogrammis ning saab ülevaate kandideerija poolt kavandatavast uurimistööst.

Motivatsioonikiri peab vastama järgmistele küsimustele:
1) Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused?
2) Huvipakkuvad uurimisteemad (esitada argumenteeritud seisukoht)?
3) Kas ja kuidas on senine haridus ja/või töökogemus seotud Euroopa Õpingute magistriprogrammis käsitletavate teemadega?
4) Millised on magistriõpingute jooksul kogutud teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated?

Motivatsioonikirja pikkuseks on kuni 4600 tähemärki.

Hindamiskriteeriumid:
• huvide, eelneva hariduse ja/või töökogemuse ja teemapüstituse seotus magistriprogrammi eesmärkidega (50%),
• analüüsi- ja argumenteerimisoskus (30%),
• konkreetsus ja eneseväljendusoskus (20%).

Motivatsioonikirja hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Sisseastumisintervjuu

Intervjuu eesmärgiks on täpsustada motivatsioonikirjas esitatud infot ning hinnata kandideerija sobivust magistriprogrammis osalemiseks. Intervjuu toimub eesti keeles ja kestab kuni 20 minutit.

Hindamiskriteeriumid:
• üldine orienteerumine programmi sisuga seotud teemadel (25%),
• suuline analüüsi-, arutlus- ja väljendusoskus (25%),
• kandideerija valmisolek ja motiveeritus programmis õppida ning Euroopa Liiduga seotud teemavaldkondi uurida (50%).

Sisseastumisintervjuud hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Tasuta/tasuline õpe

Õpinguid saab alustada tasuta, kui valitakse täiskoormusega õpe ning kui üliõpilasele ei kehti varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat piirangut. Alates teisest semestrist tuleb hakata õppetasu maksma juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Õpingute eest tuleb tasuma hakata, kui valitakse osakoormusega õpe või kui üliõpilasele kehtib varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang.

Loe lähemalt õppekulude hüvitamise kohta.