AAA

Euroopa õpingud

Avatud ülikooli õpe

Magistriõpe
Lõpetamisel omandatav kraad: sotsiaalteaduse magister
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Eeldusained ja vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
eelmise õppeastme keskmine hinne 20%
motivatsioonikiri 20%
varasem õpi- ja töökogemus 20%
sisseastumisintervjuu 40%

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.

Motivatsioonikiri, varasem õpi- ja töökogemus ning sisseastumisintervjuu

Motivatsioonikirjale hinnangu andmisel (maksimaalselt 20% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmiseid aspekte:

  • Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ning seniste akadeemiliste tegevustega seostatus õppeprogrammiga;
  • argumenteeritud seisukohad huvipakkuvate uurimisteemade kohta;
  • magistriõpingute jooksul kogutavate teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated ja karjääriperspektiivid;
  • muud erialavalikuga seonduvad aspektid.

Motivatsioonikirja hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Varasemale õpi- ja töökogemusele hinnangu andmisel (maksimaalselt 20% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmised aspektid:

  • senine haridustee ja eelnevad akadeemilised tegevused;
  • töökogemus;
  • ühiskondlik aktiivsus.

Varasemate õpi- ja töökogemust hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Sisseastumisintervjuule hinnangu andmisel (maksimaalselt 40% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmiseid aspekte:

  • üldine orienteerumine õppeprogrammi sisuga seotud teemadel;
  • suuline analüüsi-, arutlus- ja väljendusoskus;
  • valmisolek ja motiveeritus programmis õppida.

Sisseastumisintervjuud hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.