AAA

Euroopa õpingud

Avatud ülikooli õpe

Magistriõpe
Lõpetamisel omandatav kraad: sotsiaalteaduse magister
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Eeldusained ja vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekavale kehtestatud.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
eelmise õppeastme keskmine hinne 20%
motivatsioonikiri 20%
varasem õpi- ja töökogemus 20%
sisseastumisintervjuu 40%

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.

Motivatsioonikiri, varasem õpi- ja töökogemus ning sisseastumisintervjuu

Motivatsioonikirjale hinnangu andmisel (maksimaalselt 20% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmiseid aspekte:

  • Euroopa õpingute magistriprogrammi õppima asumise põhjused ja eelneva haridustee ning seniste akadeemiliste tegevustega seostatus õppeprogrammiga;
  • argumenteeritud seisukohad huvipakkuvate uurimisteemade kohta;
  • magistriõpingute jooksul kogutavate teadmiste rakendamise tulevikuväljavaated ja karjääriperspektiivid;
  • muud erialavalikuga seonduvad aspektid.

Motivatsioonikirja hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Varasemale õpi- ja töökogemusele hinnangu andmisel (maksimaalselt 20% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmised aspektid:

  • senine haridustee ja eelnevad akadeemilised tegevused;
  • töökogemus;
  • ühiskondlik aktiivsus.

Varasemate õpi- ja töökogemust hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Sisseastumisintervjuule hinnangu andmisel (maksimaalselt 40% konkursipunktidest) võetakse arvesse järgmiseid aspekte:

  • üldine orienteerumine õppeprogrammi sisuga seotud teemadel;
  • suuline analüüsi-, arutlus- ja väljendusoskus;
  • valmisolek ja motiveeritus programmis õppida.

Sisseastumisintervjuud hinnatakse sajapunktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti.

Tasuta/tasuline õpe

Õpinguid saab alustada tasuta, kui valitakse täiskoormusega õpe ning kui üliõpilasele ei kehti varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat piirangut. Alates teisest semestrist tuleb hakata õppetasu maksma juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Õpingute eest tuleb tasuma hakata, kui valitakse osakoormusega õpe või kui üliõpilasele kehtib varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang.

Loe lähemalt õppekulude hüvitamise kohta.