AAA

Koolieelse lasteasutuse pedagoog

Avatud ülikooli õpe

Magistriõpe
Lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse magister
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Eeldusained ja vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on:
- bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või
- bakalaureusekraad muul erialal ning eelnevate õpingute jooksul läbitud üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogilised õpingud 24 EAP ulatuses, pedagoogiline praktika 15 EAP ulatuses, koolieelne didaktika 6 EAP ulatuses.

Õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:
- Tartu Ülikool: koolieelse lasteasutuse õpetaja, alushariduse pedagoog
- Tallinna Ülikool: alushariduse pedagoog
- Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž: alushariduse pedagoog
- Tallinna Pedagoogiline Seminar: koolieelse lasteasutuse õpetaja
- TÜ Narva Kolledž: alushariduse pedagoog, alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil), koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)

VASTUVÕTT
Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
kutsesobivuskatse 100%

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.

Tegemist on õpetajakoolituse õppekavaga - cum laude alusel vastuvõtuks tuleb sooritada kutsesobivuskatse.

Tasuta/tasuline õpe

Õpinguid saab alustada tasuta, kui valitakse täiskoormusega õpe ning kui üliõpilasele ei kehti varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat piirangut. Alates teisest semestrist tuleb hakata õppetasu maksma juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Õpingute eest tuleb tasuma hakata, kui valitakse osakoormusega õpe või kui üliõpilasele kehtib varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang.

Loe lähemalt õppekulude hüvitamise kohta.