AAA

Filosoofia

Päevane õpe

Bakalaureuseõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat
Lõpetamisel omandatav kraad: humanitaarteaduse bakalaureus
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
sisseastumisintervjuu 50%
üks eksam valikust:
eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam, matemaatika riigieksam*,
akadeemiline test
50%

*  laia või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami tulemusele lisatakse kandideerimisel 16 punkti

Vastuvõtmise tagav minimaalne punktisumma on 80,0 punkti.
Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel.
Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.

Sisseastumisintervjuu

Sisseastumisintervjuuks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks artikkel/peatükk järgnevast nimekirjas toodud teosest:

  • Platon, Sokratese apoloogia, Teosed I, Tartu, Ilmamaa 2003, lk 9-45.
  • Üks peatükk Jonathan Wolff'i õpikust "Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse", tõlkija Tiiu Hallap.
  • Andy Clarki, David Chalmersi "Laiendatud vaim", Akadeemia 11, 2009, lk 2076-2094.
  • Th.S. Kuhni Teadusrevolutsioonide struktuur, Ilmamaa 2003, ptk 2 Tee normaalteaduse juurde, lk 27-40

Sisseastumisintervjuud hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti. Sisseastumisintervjuu kestab ligikaudu 20 minutit ning selle käigus hinnatakse:

  • kandidaadi motivatsiooni
  • teksti mõistmis- ja analüüsioskust
  • üldist arutlus- ja üldistusoskust
  • eneseväljendusoskust

Tasuta/tasuline õpe

Õpinguid saab alustada tasuta, kui valitakse täiskoormusega õpe ning kui üliõpilasele ei kehti varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat piirangut. Alates teisest semestrist tuleb hakata õppetasu maksma juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Õpingute eest tuleb tasuma hakata, kui valitakse osakoormusega õpe või kui üliõpilasele kehtib varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang.

Loe lähemalt õppekulude hüvitamise kohta.