AAA

Filosoofia

Bakalaureuseõpe, nominaalne õppeaeg 3 aastat
Lõpetamisel omandatav kraad: humanitaarteaduse bakalaureus
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam 50%
matemaatika (kitsas) riigieksam 50%

Kandideerida saab ka laia/varasema matemaatika riigieksami tulemusega (lisatakse 16 punkti).

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.
Info konkursipunktide arvutamise kohta.

Tasuta/tasuline õpe

Õpinguid saab alustada tasuta, kui valitakse täiskoormusega õpe ning kui üliõpilasele ei kehti varasematest kõrgharidusõpingutest tulenevat piirangut. Alates teisest semestrist tuleb hakata õppetasu maksma juhul, kui üliõpilane ei täida eelmiste semestrite kohustuslikku õppemahtu.

Õpingute eest tuleb tasuma hakata, kui valitakse osakoormusega õpe või kui üliõpilasele kehtib varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang.

Loe lähemalt õppekulude hüvitamise kohta.