AAA

Tartu Ülikool

 • Üks vanimaid ülikoole Põhja- ja Ida-Euroopas, asutatud 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. 1919. aastast esimene eestikeelne ülikool.
  Loe täpsemalt ülikooli ajaloost.
 • Kuulub maailma 1% kõige viidatuima ülikooli ja teadusasutuse hulka 9 teadusvaldkonnas, 23 Tartu ülikooli teadlast kuulub 1% maailma enim viidatud teadlase hulka (Thomson Reuters Web of Science). Vaata ka: teadus arvudes.
 • 9 teaduskonda, 4 kolledžit. Vaata ka: kontakt.
 • Ligi 14 500 üliõpilast, üle 1000 välis(külalis)üliõpilase ja ligi 1400 doktoranti (seisuga 1.01.2015).
 • 2015/2016 õppeaastaks toimub vastuvõtt 60 bakalaureuse-, 72 magistri- ja 35 doktoriõppekavale, sh 17 ingliskeelsele õppekavale.
  Tule ülikooli!
 • Üle 3700 töötaja, sh akadeemilist personali 1880 (neist 206 professorit) (seisuga 1.01.2015).
 • Üle poole Eesti doktoritöödest kaitstakse Tartu ülikoolis (2014. aastal kaitsti TÜ-s 108 doktoritööd).
 • Üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldatakse Tartu Ülikooli teadlaste poolt.
 • Teaduspublikatsioone ETIS-e andmetel ligi 34 000, sh ISI Web of Science'i andmebaasis üle 7500.
   
 • Tartu Ülikool on suurim täiendusõppe pakkuja Eestis. Igal aastal osaleb Tartu Ülikoolis ligi 1600 kursusel rohkem kui 31 000 osalejat.
 • Nobeli preemia aastal 1909 (Wilhelm Ostwald, füüsikalise keemia rajaja).