AAA

Tartu Ülikool

 • Üks vanimaid ülikoole Põhja- ja Ida-Euroopas, asutatud 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. 1919. aastast esimene eestikeelne ülikool.
  Loe täpsemalt ülikooli ajaloost
 • Kuulub maailma 1% kõige tsiteerituma ülikooli ja teadusasutuse hulka 9 teadusvaldkonnas, 23 Tartu ülikooli teadlast kuulub 1% maailma enim tsiteeritud teadlase hulka (Thomson Reuters Web of Science). Vt veel: teadus arvudes
 • 9 teaduskonda, 4 kolledžit. Vt: kontakt
 • Ligi 16 000 üliõpilast**, üle 1000 välis(külalis)tudengi* ja 1450 doktorandi*
 • 3800 töötajat, sh akadeemilist personali 1800 (neist 180 professorit)*
 • Üle poole Eesti doktoritöödest kaitstakse Tartu Ülikoolis (2013. aastal kaitsti TÜ-s 114 doktoritööd)
 • Üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldatakse Tartu Ülikooli teadlaste poolt
 • Teaduspublikatsioone ETIS-e andmetel ligi 34 000, sh ISI Web of Science'i andmebaasis üle 7500.
   
 • Tartu Ülikool on suurim täiendusõppe pakkuja Eestis. Igal aastal osaleb Tartu Ülikoolis ligi 1600 kursusel rohkem kui 31 000 osalejat.
 • Nobeli preemia aastal 1909 (Wilhelm Ostwald, füüsikalise keemia rajaja)
 • 3,9 miljonit teavikut ülikooli raamatukogus*
---
* ümardatud arvud 10.11.2013 seisuga
**ümardatud arvud 1.03.2014 seisuga