AAA

Proviisoriõpe

Farmaatsia on õpetus ravimite omadustest, ravimite väljatöötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning selle majanduslikust ja juriidilisest taustast.

Proviisor on ravimite ekspert, proviisoriõppe õppekava keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. See on unikaalne kompetents – ühelgi teisel spetsialistil ei ole sellist  ettevalmistust.

Õppetöö

Tartu Ülikooli proviisoriõppe õppekava keskendub küll ravimpreparaatidele, kuid on meditsiinipõhine. Meditsiinialastel õppeainetel, alates anatoomiast ja lõpetades geneetikaga, on siin suhteliselt suur osakaal. Õpe kestab 5 aastat, lõpetanu haridustase vastab magistritasemele. Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle.

Õpe toimub kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida eeldusained ja seega tuleb õppekava läbida kindlas järjestuses ja kindlas mahus.

Erialaainetest õpetatakse näiteks ravimite tehnoloogiat, ravimite keemiat, õpetust ravimtaimedest, sotsiaalfarmaatsiat. Samuti õpitakse erialaterminoloogiat, kliinilise farmaatsia kompleksi kuuluvaid õppeaineid jm. Kohustuslikuks õppeaineks on ka uurimistöö, mis kestab peaaegu terve semestri ja lõpeb töö avaliku kaitsmisega. Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika (nii üldapteegis kui ka haigla apteegis) kestab 25 nädalat.

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub kaasaegse sisustusega Farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Umbes kolmveerand õppetööst toimub rühmatöö vormis. Laboratoorsete tööde osakaal on õppes suur. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus saab tutvuda nii õpikutega kui ka põhjalike monograafiatega. Instituudil on Erasmuse programmi lepingud enam kui 10 ülikooliga, see võimaldab tudengitel minna õppima üheks semestriks välismaale. Tudengitel on võimalus osaleda ja esineda arstiteaduskonna aastapäevakonverentsidel ning muudel akadeemilistel üritustel (nt instituudi korraldatavatel perearstide ja proviisorite konverentsidel).

Õppetööd viivad läbi nimekad õppejõud. Professor Ursel Soomets õpetab bioorgaanilist keemiat, professor Mihkel Zilmer õpetab biokeemiat, esmatasandi meditsiini õpetab prof Ruth Kalda, laborimeditsiini õpetab prof Agu Tamm. Professor Jyrki Heinämäki õpetavad ravimite tehnoloogiat. Dotsent Ain Raal on tuntud ravimtaimealaste raamatute koostaja. Füüsikalist farmaatsiat õpetab vanemteadur Karin Kogermann. Alar Irs, Ravimiameti meditsiininõunik, jagab teadmisi kliinilisest farmakoloogiast.

 

 

Mida arvavad oma õpingutest tudengid?

Ja mida arvavad vilistlased?

Teadustöö

Keskne teadustöö valdkond on seotud ravimite tehnoloogiaga, täpsemalt ravimi tootmisel kasutatavate ainete füüsikokeemiliste omaduste mõjuga ravimi kvaliteedile. Mainima peab ka ravimtaimedes leiduvate bioloogiliselt aktiivsete ainete määramist ja taimsete preparaatide väljatöötamist ning sotsiaalfarmaatsiat.

Proviisoriõppe üliõpilased võtavad lisaks farmaatsiainstituudile osa ka mikrobioloogia, biokeemia, farmakoloogia, patoloogilise füsioloogia, füsioloogia jt instituutide uurimistööst.

Instituut osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös, mille vilju naudivad eelkõige küll teadustöötajad, aga ka õppurid.

Pärast lõpetamist

Viieaastase õppe edukalt lõpetanu saab farmaatsiamagistri kraadi.

Proviisoriõppe lõpetajad ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Töötatakse nii üldapteekides, haiglaapteekides, ravimitootmisfirmades, ravimite hulgimüügifirmades, aga ka Ravimiametis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tervishoiukõrgkoolis jm. Võimalus on jätkata õpinguid ka Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktoriõppes.

Lisaks õppetööle

Proviisoriõppe üliõpilastel on  lisaks koolitööle võimalik end teostada ka organisatsiooni TÜRS (Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts) tegemistes.

TÜRS tahab oma tegevusega liita farmaatsiaüliõpilasi ja rohuteadlasi ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada oma liikmeskonna teadlikkust ning huvi eriala vastu ja laiendada tudengite silmaringi. Heaks näiteks on igal aastal korraldatav sügisseminar, mis oma aktuaalse teemakäsitluse tõttu on populaarne nii üliõpilaste kui ka töötavate apteekrite seas. Programmi „Suveks apteeki tööle“ raames käivad TÜRSi liikmed suvel praktikal jaemüügi- ja haiglaapteekides üle Eesti. See on kasulik erialaste teadmiste kinnitamiseks, kuid võib saada aluseks ka töösuhetele tulevikus. Lisaks on TÜRSil tugevad sidemed teiste erialaorganisatsioonidega nii Eestis kui ka mujal maailmas. Seltsi liikmetel on IPSFi (International Pharmaceutical Students' Federation) kaudu võimalik minna erialasele praktikale mõnda välisriiki.

Lisaks akadeemilisele tegevusele toimuvad ka meelelahutuslikud ühisüritused. Iga-aastased talvepäevad koos keemikutega, seltsi sünnipäevapidu, kevadväljasõit ja suvepäevad on vaid osa ettevõtmistest, mida TÜRS korraldab.

Lisalugemist:

TÜ Farmaatsia Instituut http://www.med.ut.ee/farmaatsia

Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts

Ravimiamet

Eesti Apteekrite Liit

Eesti Haiglaapteekrite Selts

European Association of Faculties of Pharmacy

Kontakt:

Arstiteaduskond

dekanaadi juhataja Tuuli Ruus

tel: 737 5325, 518 6031 

e-post: tuuli [dot] ruus [ät] ut [dot] ee

Tutvu vastuvõtutingimustega