English (United Kingdom)

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents "Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis" 23. oktoobril 2014

Olete oodatud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi konverentsile "Kehalisus ja tunded välitööde kontekstis" neljapäeval, 23. oktoobril Eesti Kirjandusmuuseumi saali (Vanemuise 42)

Konverentsi kava

9.15–9.30 hommikukohv, avasõnad

9.30–10.00 Pihla Maria Siim (TÜ). Folklorist tunnete väljal

10.00–10.30 Andreas Kalkun, Margit Korotkova, Leelo Isidora Viita (ERA, Koostöö- ja Arenduskoda Võhandu). Sise- ja välisvaatleja positsioon välitöödel. Õigeusu ja rahvapärane traditsioon Setomaal ning selle lähialadel: uurimine ja tutvustamine

10.30–11.00 kohvipaus

11.00–11.30 Liis Tuulberg (TLÜ). It’s All in my Body: the Fieldwork Experience in a BDSM Community

11.30–12.00 Davide Ticchi (TLÜ). Normal Deformities – Those Who Make Me Feel Like Many Others

12.00–12.30 Marje Ermel (TLÜ). A Shared Journey: Body and Emotions in the Search of Sound

Loe lisa...
 

Ilmunud on antoloogia "Eesti muinasjutud I: 2. Imemuinasjutud" sarjas Monumenta Estoniae Antiquae

Teos jätkab sarja Monumenta Estoniae Antiquae muinasjutuväljaannete seeriat, mis annab ülevaate kõigist Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud muinasjuttudest. Imemuinasjuttude teises köites on esinduslik tekstivalik jututüüpidest ATU 500–749, igast Eestis tuntud süžeest on esitatud üks kuni kolm jutuvarianti. Antoloogia sisaldab nii üle maailma levinud muinasjutte (näiteks "Saabastega kass", "Lumivalgeke") kui ka vaid Eestis ning meie naabritel tuntud jutusüžeesid ("Marjakobar", "Käoks muutunud õde" jmt). Kõik muinasjutud ei lõpe hästi ning mitmedki neist sisaldavad episoode, mis sobivad lugemiseks ennekõike täiskasvanud muinasjutuhuvilisele.

Väljaandesse valitud tekstid on avaldatud võimalikult originaalitruult, parema loetavuse huvides on need redigeeritud. Paljude murdekeelsete juttude juurde on lisatud sõnaseletused, parema arusaadavuse huvides on ligi kolmandik murdetekste tõlgitud ka kirjakeelde. Teose kommentaarides on ära toodud iga jututüübi kokkuvõtlik kirjeldus, seletatud tekstide usundilist ja olustikulist tausta ning eripäraseid süžeearendusi. Bibliograafilises osas on esitatud jututüüpide olulisemad publikatsioonid ning käsitlused. Teosele on lisatud eesti tüübikirjeldused inglise keeles. Väljaanne on illustreeritud rohkete fotode ning käsikirjanäidetega.

Loe lisa...
 

Camilla Asplund Ingemarki loengukursus rootsi kultuurianalüüsist novembris 2014

Külalisõppejõud Camilla Asplund Ingemark (Åbo Akademi ülikool, Soome) peab loengukursuse "Swedish Cultural Analysis: A Method for Interpreting Our Own Culture" (Rootsi kultuurianalüüs: uurimismeetod omaenda kultuuritõlgendamiseks, FLKU.04.122, 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Loengud toimuvad perioodil 3.-13. november.

Loengute kava:

03.11.2014 kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 1: Introduction to cultural analysis: background, development, basic methodologies.

05.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-215) 2: Culture as codes, concepts and values.

07.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 3: Culture as action and behaviour.

10.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 4: Culture as emotions and sensory experiences.

12.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-215) 5: The cultural analysis of waiting: Chapter 1 in The Secret World of Doing Nothing.

13.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 6: The cultural analysis of daydreaming: Chapter 3 in The Secret World of Doing Nothing.

Loe lisa...
 

Valmis ajakirja "Journal of Ethnology and Folkloristics" uus number Vol. 8 (1)

Ajakirja värske numbri (Vol. 8, No. 1) elektroonilise versiooni leiab ajakirja kodulehelt aadressil http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/14

Sisukord:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol. 8, No. 1 (2014)

Articles
---------
"Would I Have Been Better Off There?" Comparison, Need, and Conduciveness in Finnish Emigrant’s Account (pp. 3-22)
Ulrika Wolf-Knuts

Pilgrimage and Pilgrim Hierarchies in Vernacular Discourse: Comparative Notes from the Camino de Santiago and Glastonbury (pp. 23-52)
Tiina Sepp

Fasts and Feasts in Estonians’ Representations of the Seto Culture (pp. 53-73)
Andreas Kalkun

Loe lisa...