English (United Kingdom)

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 29. jaanuaril 2015

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 29. jaanuaril 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).

ARSi seekordne ettekandekoosolek on pühendatud kohapärimuse seostele maastiku ja kaartidega. Räägitakse nii välitöödel esilekerkinud küsimustest kui ka arhiivitekstide kõnekusest ja kasutusvõimalustest tänapäevastes oludes.

Kavas:

Lona Päll ja Valdo Valper "Rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus: teekond ja tulemused"

Jüri Metssalu "Eesti looduslike pühapaikade maastikulise määratlemise probleeme Karja kihelkonna Metsaääre hiieala näitel"

Loe lisa...
 

Kutse: Folkloristide kümnes talvekonverents “Mälu. Meenutamine. Muistend.” 26.-27. veebruaril 2015 Taevaskojas

2014. aasta sügisel möödus 70 aastat keele- ja rahvaluuleteadlase Aino Laaguse sünnist. Eesti folkloristide kümnendat korda toimuv talvekonverents on pühendatud teemadele, mis kajastusid tema uurijahuvides ja on ka üldisemalt folkloristliku kultuurianalüüsi keskmes. Kolm konverentsi pealkirja hõlmatud märksõna puudutavad pärimusprotsessi eri tasandeid. Mälu on kultuuriuuringute üks kesksetest kontseptsioonidest, mille folkloristlike uurimisaspektidena kerkivad esile näiteks individuaalne ja sotsiaalne mõõde. Meenutamise kaudu modelleeritakse sündmused ja kogemused kultuuris kõnekateks üksusteks, mis osutab folkloori protsessuaalsusele. Aino Laaguse uurimistöö fookuses oli muistend kui folkloori žanrisüsteemi dünaamiline pidepunkt ning ta tõi eesti folkloristikasse situatsioonianalüüsi. Nii soovime pöörata tähelepanu muistendi ja teiste folkloorižanrite omavahelistele kokkupuudetele ning nende analüüsis rakendatavatele uurimismeetoditele. Osa sessioone on kavas korraldada ümarlaua vormis (nt Teaduskeel interdistsiplinaarses kontekstis).

Loe lisa...
 

Ilmunud on antoloogia "Eesti muinasjutud I: 2. Imemuinasjutud" sarjas Monumenta Estoniae Antiquae

Teos jätkab sarja Monumenta Estoniae Antiquae muinasjutuväljaannete seeriat, mis annab ülevaate kõigist Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud muinasjuttudest. Imemuinasjuttude teises köites on esinduslik tekstivalik jututüüpidest ATU 500–749, igast Eestis tuntud süžeest on esitatud üks kuni kolm jutuvarianti. Antoloogia sisaldab nii üle maailma levinud muinasjutte (näiteks "Saabastega kass", "Lumivalgeke") kui ka vaid Eestis ning meie naabritel tuntud jutusüžeesid ("Marjakobar", "Käoks muutunud õde" jmt). Kõik muinasjutud ei lõpe hästi ning mitmedki neist sisaldavad episoode, mis sobivad lugemiseks ennekõike täiskasvanud muinasjutuhuvilisele.

Väljaandesse valitud tekstid on avaldatud võimalikult originaalitruult, parema loetavuse huvides on need redigeeritud. Paljude murdekeelsete juttude juurde on lisatud sõnaseletused, parema arusaadavuse huvides on ligi kolmandik murdetekste tõlgitud ka kirjakeelde. Teose kommentaarides on ära toodud iga jututüübi kokkuvõtlik kirjeldus, seletatud tekstide usundilist ja olustikulist tausta ning eripäraseid süžeearendusi. Bibliograafilises osas on esitatud jututüüpide olulisemad publikatsioonid ning käsitlused. Teosele on lisatud eesti tüübikirjeldused inglise keeles. Väljaanne on illustreeritud rohkete fotode ning käsikirjanäidetega.

Loe lisa...
 

Valmis ajakirja "Journal of Ethnology and Folkloristics" uus põhjarahvaste erinumber Vol. 8 (2)

Ajakirja värske erinumbri "Departures and Returns in the North" (Vol. 8, No. 2) elektroonilise versiooni leiab ajakirja kodulehelt aadressil http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/15 Erinumbri koostajad ja toimetajad olid prof. Art Leete ja dr. Aimar Ventsel ning sellele tegid kaastööd põhjarahvaste uurijad Eestist, Rootsist ja Venemaalt.

Paberajakirja saab osta TÜ rahvaluule osakonnast, Eesti Rahva Muuseumist, Eesti Kirjandusmuuseumist ja Tartu Ülikooli raamatupoest.

Sisukord:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol 8, No 2 (2014)

Articles
--------
Preface to the Special Issue: Departures and Returns in the North (pp. 3-6)
Art Leete, Aimar Ventsel

Coming Back to the Same Places: The Ethnography of Human-Reindeer Relations in the Northern Baikal Region (pp. 7-32)
Vladimir Davydov

Loe lisa...
 

CFP: 5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict" in Viljandi, October 7-9, 2015

5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict"

7–9 October, 2015 (Viljandi, Estonia)

Organized by the Department of Estonian and Comparative Folklore (University of Tartu), Viljandi Culture Academy (University of Tartu), and Tartu Nefa Group, in partnership with the Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius)

Keynote speakers: Alexander Panchenko (Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences/St. Petersburg State University), William Westerman (New Jersey City University)

The 2015 Conference of Young Folklorists is the fifth of its kind, following previous meetings in Tartu (2011, 2013) and Vilnius (2012, 2014). The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore by bringing together advanced students and recently graduated scholars from different countries and giving them an opportunity to present their research to an international audience. The forthcoming event will be the first one to be held at and in cooperation with the Viljandi Culture Academy, a college of the University of Tartu that provides applied higher education in music, Estonian native crafts and various other areas of culture.

Loe lisa...