English (United Kingdom)

Mihály Hoppáli loeng välitöödest 19. oktoobril 2015

19. oktoobril algusega kell 16.15 peab Mihály Hoppál (Ungari Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituut) TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas külalisloengu "Fieldwork experiences among shamans" (Välitöö kogemused šamaanide seas). Loeng toimub von Bocki õppehoone auditooriumis 214 ning on avatud kõigile huvilistele.

Kõik on oodatud kuulama! 

 

William Westermani loeng muuseumidest, pagulastest ja multikultuursusega seotud väljakutsetest 6. oktoobril 2015

6. oktoobril algusega kell 14.15 peab prof. William Westerman (New Jersey Linna Ülikool, USA) TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas loengu "Museums as a Space for the Inclusion of Refugees, and Other Experiments in Multiculturalism". Loeng on inglise keeles ja toimub von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) auditooriumis 212.

Loe lisa...
 

Viies rahvusvaheline noorte folkloristide konverents "Kontaktide ja konfliktide folkloor" Viljandis 7.-9. oktoobril 2015

TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond korraldavad 7.-9. oktoobril 2015 koostöös etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi koondava Tartu Nefa rühma ning Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudiga arvult viienda noortele uurijatele suunatud konverentsi "Folklore of Connections, Folklore of Conflict" ("Kontaktide ja konfliktide folkloor"). Kui varasematel aastatel on kokku saadud Tartus (2011, 2013) ja Vilniuses (2012, 2014), siis seekord kohtutakse TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Foorumi eesmärgiks on pakkuda edasijõudnud tudengitele ja noorteadlastele võimalust tutvustada oma uurimusi ning luua ja arendada koostöösidemeid.

Huvi konverentsi vastu on aasta-aastalt kasvanud ja ühes sellega ka ürituse maht. Seekord astub kolmel konverentsipäeval üles ligi 50 ettekandjat 17 riigist Aasias, Euroopas ning Lõuna- ja Põhja-Ameerikas. Plenaarloengutega esinevad dr. Aleksander Panchenko (Venemaa Teaduste Akadeemia vene kirjanduse instituut/ Peterburi Riiklik Ülikool) ja dr. William Westerman (New Jersey Linna Ülikool).

Loe lisa...
 

Tule osale sügissemestril folkloristlike välitööde kursusel!

2015/2016. õppeaastal toimub aine "Folkloristlikud välitööd" (FLKU.04.051; 6 EAP) esmakordselt koostöös Tartu Mänguasjamuuseumiga.

Seminaride toimumise aeg ja koht on 9. september - 18. november 2015, kolmapäeviti  kell 10-12, Ülikooli 16-215. Vastutav õppejõud: Merili Metsvahi.

Seminarides õpime, kuidas intervjueerida nii, et see oleks meeldiv kogemus ning annaks ka uusi teadmisi kultuurinähtuste kohta.

Loe lisa...
 

Sümpoosion "Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende lähižanrid" 3. novembril 2015

Rahvusvahelise sümpoosioni korraldavad TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ning TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž. See on pühendatud eepostele ja teistele narratiivsetele žanridele maailma rahvaste pärimus- ja rahvuskultuurides. Suulises esituses avaldub eepos sageli fragmentaarsel kujul süžee üksikepisoodidena, kirjalikus vormis, toimetatuna või autoriloominguna võib žanr võtta ulatuslikke narratiivseid mõõtmeid ja kujuneda rahvuslikuks tüvitekstiks. Kas eepose puhul on põhjust rääkida ühtsest žanrist või mitmest? Milliseid funktsioone täidavad eeposed kultuurisüsteemis? Milliseid teisi žanre nad endasse sulatavad ja kas need mõjutavad ka eeposte poeetikat ning maailmavaatelist sisu? Millised narratiivsed folkloorižanrid on eeposega võrreldavad, tõustes üldises kultuuripildis samuti esile oma erakordse väljendusjõu poolest? Mis tingib eeposte esiletõusu teatud ajajärkudel? Milliseid erijooni võtab eepos suulistes ja kirjalikes kultuurides? Neile ja teistele küsimustele püüabki sümpoosion vastuseid otsida, keskendudes üksteistest kaugete rahvaste traditsioonidele.

Loe lisa...
 

Kutse: Akadeemilise Rahvaluule Seltsi konverents "Välitööd ajaskaalal" 30. oktoobril 2015

Tänavuse ARSi välitöökonverentsi keskmes on aeg ja muutumine ning välitööd nende muutuste keskel. Kutsume erinevate valdkondade uurijaid üles meenutama oma välitöökogemusi ning arutlema, millised muutused on välitööde protsessis ja eesmärkides distsipliini ajaloo, uuritava isiku või kogukonna elutsükli või isikliku uurijatee jooksul aset leidnud.

Varasemat mõistet “kogumisretk” või “ekspeditsioon” asendab 21. sajandil mõiste “välitööd”. Mõistete teisenemine kajastab kultuuriteadustes toimunud muutusi. Välitööde metoodikale on avaldanud mõju tehnoloogia areng: erinevate salvestuvahendite kasutamine on suurendanud välitöödel kogetu dokumenteerimise võimalusi. Vähemalt sama suur mõju välitöödele on olnud ka kultuurinähtuste endi muutumisel – vanade folkloorivormide kadumisel ning uute tekkimisel (nt meemid sotsiaalmeedias). Globaliseerumise tulemusena on muutunud välitööpaigad ning uurijad on jõudnud järjest enam ka kaugete võõraste kultuuride juurde.

Loe lisa...
 

Folkloristika ainekursused inglise keeles

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond on alates 2010. aastast pakkunud regulaarselt ainekursusi inglise keeles, mis on orienteeritud peamiselt magistri- ja doktoriõppe tudengitele, kuid on avatud kõigile huvilistele.

2015. aasta sügissemestril loetakse inglise keeles järgmisi kursusi:

FLKU.04.076 India folkloor ja rahvausund (Folklore and Vernacular Religion of India) (3 EAP) Ülo Valk

Time:  Tue 16.15-18.00, week 2-14; place: Ülikooli 16-214

Loe lisa...