English (United Kingdom)

Folkloristika eriala magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmised 31. mail 2016

Folkloristika eriala magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 31. mail 2016 algusega kl 10.15 von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) ruumis 214.

Kaitsmisele tulevad tööd:

MA

Kl 10.15

Lona Päll – Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel

Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: nooremteadur/doktorant Kristel Kivari

Loe lisa...
 

Kuues rahvusvaheline noorte folkloristide konverents Vilniuses 1.-3. juunil 2016

The 6th International Conference of Young Folklorists 2016 "Us and Them: Exploring the Margins"

Place: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Antakalnio 6, LT-10308 Vilnius, Lithuania
Date: June 1-3, 2016
Organizers: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius, Lithuania; Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu, Estonia.
Partners:
Lithuanian folk culture center

This conference is an international academic event, which annually brings together advanced students and recently graduated scholars from different countries to come to Estonia or Lithuania, and gives them an opportunity to present their research to an international audience. The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore.

Loe lisa...
 

Folkloristika ainekursused inglise keeles

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond on alates 2010. aastast pakkunud regulaarselt ainekursusi inglise keeles, mis on orienteeritud peamiselt magistri- ja doktoriõppe tudengitele, kuid on avatud kõigile huvilistele.

2016. aasta kevadsemestril loetakse inglise keeles järgmisi kursusi:

FLKU.04.097 Rahvusvaheline folkloristika (International folkloristics) (3 EAP) Ülo Valk, Jonathan Roper 

Loengud toimuvad teisipäeviti, kl 12.15-14, Ülikooli 16-104 (n 24-37).  09.02.2016 toimub esimene loeng - On the Concept of Folklore. Käsitletakse järgmisi teemasid: mõisted ja analüütilised lähenemised: žanrid ja väljendusvahendid; folkloor kui tegevus (kombestik, rituaal jm); rahvausund ja maailmapilt.

Loe lisa...
 

Kristel Kivari doktoritöö “Dowsing as a link between natural and supernatural. Folkloristic reflections on water veins, Earth radiation and dowsing practice" kaitsmine 10. juunil 2016

Reedel, 10. juunil kell 12.15 kaitseb Kristel Kivari TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudis doktoritööd "Dowsing as a link between natural and supernatural. Folkloristic reflections on water veins, Earth radiation and dowsing practice" (Nõiavits loomuliku ja üleloomuliku vahel: veesooned ja maakiirgus folkloristika uurimisainena) folkloristika erialal. Toimumiskoht: TÜ senati saal.

Kristel Kivari juhendaja on TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, oponendid dr James Kapalo (University College Cork) dr Mare Kalda (Eesti Kirjandusmuuseum).

Loe lisa...
 

Kutse: Konverents "Religion and Nation(alism): Entanglements, Tensions, Conflicts" 10.-11. novembril 2016

The Estonian Society for the Study of Religions announces a call for papers for the conference titled "Religion and Nation(alism): Entanglements, Tensions, Conflicts" at the University of Tartu, Estonia, 10-11 November 2016.

Recent developments throughout the world have shown that the connections between ethnic and religious identity have not lost their actuality. The relationships between religion and nationalism are multifaceted and interactive; their dynamics is influenced by social and political conditions. The politisation of religion may support ethnic and national unity, whereas religion may lead to particular forms of political activism. The concurrence of ethnic and religious identity (or the lack of it!) may result in nation building or the shaping of an ideology of the ‘chosen people’. Moreover, religious identities may offer possibilities for the formation of communities that cross national borders.

Loe lisa...