English (United Kingdom)

Uus inglisekeelne valikaine muinasjutu sümbolismist mais 2016

Külalisõppejõud Francisco Vaz da Silva (Lissaboni Ülikooli Instituut, Portugal) peab inglisekeelse valikkursuse FLKU.04.143 Muinasjutu sümbolism (Fairy-Tale Symbolism) (3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Aine on ÕIS-is registreerimiseks avatud.

Loe lisa...
 

Uus inglisekeelne valikaine Serbia folkloorist aprillis 2016

Külalisõppejõud Dr. Zoja Karanović (Novi Sadi Ülikool, Serbia) peab inglisekeelse loengukursuse Serbia folkloori klassikalised žanrid lõunaslaavi kultuurikontekstis: sissejuhatus (FLKU.04.145 Serbian folklore: introduction into its classical forms in the context of South Slavic culture; 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Aine on ÕIS-is registreerimiseks avatud.

Ajakava:

Loe lisa...
 

CFP: 6th International Conference of Young Folklorists "Us and Them: Exploring the Margins" in Vilnius, June 1-3, 2016

Place: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Antakalnio 6, LT-10308 Vilnius, Lithuania
Date: June 1-3, 2016
Abstract submission deadline: February 29, 2016
Organizers:
The Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius, Lithuania; Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu, Tartu, Estonia.

Partners: Lithuanian folk culture center

In 2016 the 6th International Conference of Young Folklorists invites folklore students and recently graduated scholars to Vilnius (Lithuania).

This conference is an international academic event, which annually brings together advanced students and recently graduated scholars from different countries to come to Estonia or Lithuania, and gives them an opportunity to present their research to an international audience. The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore.

Loe lisa...
 

Valikkursus FLKU.04.093 Pärimus ja identiteet multikultuurses ühiskonnas, kevadsemestril 2016

Kevadsemestril toimub folkloristika valikkursus FLKU.04.093 Pärimus ja identiteet multikultuurses ühiskonnas (3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Esimene kokkusaamine toimub teisipäeval 16. veebruaril kell 14.15 (Ülikooli 16-209).

Kursusel keskendutakse identiteedi ja pärimuse uurimise võimalustele ning eripärale multikultuurses ühiskonnas. Analüüsitakse koha, pärimuse, hargmaiste kogukondade jt tegurite tähendust identiteedi konstrueerimisel ning pööratakse tähelepanu ka multikultuursusele Eesti kontekstis. Üheks teemaks on välitööde eripära multikultuursust või multilokaalseid nähtusi uurides, ning võõra kultuuri uurimisega seotud eetilised küsimused.

 Aine on registreerimiseks avatud kuni 07.02.2016. Oodatud on ka väljastpoolt kuulajad! Vt. Lähem info Õis-is või See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


 

Üheteistkümnes folkloristide talvekonverents 4.-5. veebruaril 2016

"Omad ja võõrad. Kohanemised ja sulandumised"

Toimumispaik: Tartust väljaspool

Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud igatalviseid konverentse, mille eesmärgiks on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.

Üheteistkümnes talvekonverents kutsub kaasa mõtlema oma ja võõra piiride ja nende omavahelise dialoogisuhte üle. Oma ja võõra kategooriad on paljudes kultuurides väga olulised, kuid nende piirid ja tähendused on siiski hajusad ja ajas muutuvad. Kui varasemal ajal sai kogukonda pidada eelkõige territooriumi, usulise ja etnilise kuuluvusega seotud nähtuseks, siis liikumisvabaduse suurenemise, asustuse tihenemise ja üleüldise globaliseerumise tingimustes on toimunud kogukonnaruumi avardumine. Sünnipärane kogukonda kuuluvus pole enam ainumäärav ja võib asenduda vabatahtliku/isevalitud kuuluvusega.

Loe lisa...
 

Folkloristika ainekursused inglise keeles

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond on alates 2010. aastast pakkunud regulaarselt ainekursusi inglise keeles, mis on orienteeritud peamiselt magistri- ja doktoriõppe tudengitele, kuid on avatud kõigile huvilistele.

2016. aasta kevadsemestril loetakse inglise keeles järgmisi kursusi:

FLKU.04.097 Rahvusvaheline folkloristika (International folkloristics) (3 EAP) Ülo Valk, Jonathan Roper 

Loengud toimuvad teisipäeviti, kl 12.15-14, Ülikooli 16-104 (n 24-37).  09.02.2016 toimub esimene loeng - On the Concept of Folklore. Käsitletakse järgmisi teemasid: mõisted ja analüütilised lähenemised: žanrid ja väljendusvahendid; folkloor kui tegevus (kombestik, rituaal jm); rahvausund ja maailmapilt.

FLKU.04.145 Serbia folkloori klassikalised žanrid lõunaslaavi kultuurikontekstis: sissejuhatus (Serbian folklore: introduction into its classical forms in the context of South Slavic culture) (3 EAP). Kõikide õppeastmete valikainet annab külalisõppejõud Dr. Zoja Karanović (Novi Sadi Ülikool, Serbia). Loengu toimuvad 15.-25.04.2016 (n 33-35).

FLKU.04.143 Muinasjutu sümbolism (Fairy-Tale Symbolism) (3 EAP). Valikainet annab külalisõppejõud Francisco Vaz da Silva (Lissaboni Ülikooli Instituut, Portugal). Loengud toimuvad teisipäeviti (3.05; 10.05) kl 14.15-16 (n 36, 37) Ülikooli 16-215 ja reedeti (6.05; 13.05) kl 10.15-14 (n 36, 37) Ülikooli 16-215. Loengukava:

1. nädal: Lectures on basic concepts
1. Tradition: Memory, pattern, and tale variation
2. Tale variation: allomotifs, traditional symbols
3. The core of the fairy tale: Vladimir Propp and beyond
2. nädal: Seminar discussions and hands-on examination of tales
4. In the woods: Little Red Riding Hood (ATU 333)
5. Blood relations: The Maiden Who Seeks Her Brothers (ATU 451)

------------------------------------------------------------------

2015. aasta sügissemestril loetakse inglise keeles järgmisi kursusi:

FLKU.04.076 India folkloor ja rahvausund (Folklore and Vernacular Religion of India) (3 EAP) Ülo Valk

Time:  Tue 16.15-18.00, week 2-14; place: Ülikooli 16-214

Loe lisa...