Estonian - et

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 29. jaanuaril 2015

There are no translations available.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 29. jaanuaril 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).

ARSi seekordne ettekandekoosolek on pühendatud kohapärimuse seostele maastiku ja kaartidega. Räägitakse nii välitöödel esilekerkinud küsimustest kui ka arhiivitekstide kõnekusest ja kasutusvõimalustest tänapäevastes oludes.

Kavas:

Lona Päll ja Valdo Valper "Rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus: teekond ja tulemused"

Jüri Metssalu "Eesti looduslike pühapaikade maastikulise määratlemise probleeme Karja kihelkonna Metsaääre hiieala näitel"

Read more...
 

Kutse: Folkloristide kümnes talvekonverents “Mälu. Meenutamine. Muistend.” 26.-27. veebruaril 2015 Taevaskojas

There are no translations available.

2014. aasta sügisel möödus 70 aastat keele- ja rahvaluuleteadlase Aino Laaguse sünnist. Eesti folkloristide kümnendat korda toimuv talvekonverents on pühendatud teemadele, mis kajastusid tema uurijahuvides ja on ka üldisemalt folkloristliku kultuurianalüüsi keskmes. Kolm konverentsi pealkirja hõlmatud märksõna puudutavad pärimusprotsessi eri tasandeid. Mälu on kultuuriuuringute üks kesksetest kontseptsioonidest, mille folkloristlike uurimisaspektidena kerkivad esile näiteks individuaalne ja sotsiaalne mõõde. Meenutamise kaudu modelleeritakse sündmused ja kogemused kultuuris kõnekateks üksusteks, mis osutab folkloori protsessuaalsusele. Aino Laaguse uurimistöö fookuses oli muistend kui folkloori žanrisüsteemi dünaamiline pidepunkt ning ta tõi eesti folkloristikasse situatsioonianalüüsi. Nii soovime pöörata tähelepanu muistendi ja teiste folkloorižanrite omavahelistele kokkupuudetele ning nende analüüsis rakendatavatele uurimismeetoditele. Osa sessioone on kavas korraldada ümarlaua vormis (nt Teaduskeel interdistsiplinaarses kontekstis).

Read more...
 

The Second Volume of Estonian Fairy Tales Was Published in the Series Monumenta Estoniae Antiquae

The second volume of Estonian Fairy Tales is a continuation to the publications of fairy tales (tales of magic, wondertales) included in the folktale series of Monumenta Estoniae Antiquae. The scholarly edition of fairy tale types stored in the Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum provides an overview of all types of Estonian fairy tales. The collections of the EFA contain approximately 6,000 manuscript fairy tales and include in addition to these also audio recordings.

Read more...
 

New Special Issue of the Journal of Ethnology and Folkloristics (Vol. 8, No. 2) Now Online

Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF) has recently published its latest issue Vol. 8, No. 2 at http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/15. You are welcome to review the Table of Contents here and visit the web site to read and download articles (open access).

This special issue was compiled and edited by Art Leete and Aimar Ventsel. Contributors of the issue were scholars from Estonia, Sweden and Russia. Hard copies of the Journal are available at the Department of Estonian and Comparative Folklore, the Estonian National Museum, the Estonian Literary Museum and the University of Tartu Book Shop.

 

Table of Contents:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol 8, No 2 (2014)

Articles
--------
Preface to the Special Issue: Departures and Returns in the North (pp. 3-6)
Art Leete, Aimar Ventsel

Read more...
 

CFP: 5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict" in Viljandi, October 7-9, 2015

5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict"

7–9 October, 2015 (Viljandi, Estonia)

Organized by the Department of Estonian and Comparative Folklore (University of Tartu), Viljandi Culture Academy (University of Tartu), and Tartu Nefa Group, in partnership with the Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius)

Keynote speakers: Alexander Panchenko (Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences/St. Petersburg State University), William Westerman (New Jersey City University)

The 2015 Conference of Young Folklorists is the fifth of its kind, following previous meetings in Tartu (2011, 2013) and Vilnius (2012, 2014). The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore by bringing together advanced students and recently graduated scholars from different countries and giving them an opportunity to present their research to an international audience. The forthcoming event will be the first one to be held at and in cooperation with the Viljandi Culture Academy, a college of the University of Tartu that provides applied higher education in music, Estonian native crafts and various other areas of culture.

Read more...