Estonian - et
News

Department's New Homepage Address

In March-April, the homepage of the Department of Estonian and Comparative Folklore, University, of Tartu, will be moved to a new address at http://www.flku.ut.ee/en/folk. This page won't be update any more.

Please change the Department's homepage URL in your address list in case you happen to have links to the content in the earlier version of our homepage. The new homepage is a part of the site of the Institute of Cultural Research and Arts, University of Tartu at http://www.flku.ut.ee/en

Read more...
 

New issue of Ethnologia Europaea: Silence in Cultural Practices

Ethnologia Europaea 46:2 (2016)
Journal of European Ethnology

Ethnologia Europaea is edited by Marie Sandberg and Monique Scheer

Special issue editors:
Elo-Hanna Seljamaa and Pihla Maria Siim

Contributions to this special issue take a back-door approach to the study of cultural practices by exploring various modes and forms of silence and silencing in daily life. Joining Gregory Bateson and scholars inspired by his concept of noncommunication, the articles examine situations and circumstances where communication is avoided, or deemed undesirable, because it would somehow alter the nature of the idea, relationship or situation in question. Authors also draw attention to the unspoken and the unspeakable as they emerge in ethnographic fieldwork and the research process, discussing the challenges of doing fieldwork on silence and pushing the boundaries of silence as an analytical category.

Read more...
 

Lona Päll was awarded the second prize for her master's thesis at the Estonian national contest for university students

15. detsembril tunnustati 2016. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursi parimaid. Eesti ja võrdleva rahvaluule magister Lona Päll pälvis oma magistritööga "Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel" ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas II preemia. Tööd juhendas dotsent Ergo-Hart Västrik. Palju õnne!

Read more...
 

Kevadkonverents "Elust elulooks, eluloost kultuurilooks" 5. ja 6. mail Eesti Kirjandusmuuseumis

There are no translations available.

Konverents on pühendatud Eesti Elulugude Ühenduse 20. tähtpäevale

KAVA

NELJAPÄEV, 5. mai

10.00 Avamine, tervitused

Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, Tartu linnapea Urmas Klaas

10.15–11.45 Juhatab Marin Laak

MARGIT SUTROP  Elulugude kirjutamise eetikast

RUTT HINRIKUS  Eluloolise mälu suulisusest ja kirjalikkusest

TIINA ANN KIRSS  Sündmusteküllus elulugudes

Read more...
 

Dates for Defences of BA and MA theses at the Department of Estonian and Comparative Folklore in Spring Semester 2016

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas toimuvad bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised 31. mail algusega kell 10.15 Kaitsmised toimuvad von Bocki õppehoones (Ülikooli 16-214). Lõputööd tuleb osakonda esitada nii köidetud väljatrükina kahes eksemplaris kui ka PDF-vormingus failina: 23. mai on bakalaureuse- ja magistritööde esitamise tähtaeg.

Enne kaitsmisele lubamist peab õppekava olema täies mahus täidetud. Neil, kel on plaanis kevadel lõpetada, palume vaadata ÕIS-ist üle oma õppekava selle pilguga, et seal oleks olemas kõik vajalikud ained ja ainepunktid (ÕIS: Isikuandmed - Üliõpilase valikud õppekavas - Õppetöö tulemused õppekava kontekstis). Kui tekib küsimusi, siis võtke ühendust Liilia Laanemaniga e-posti aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Read more...
 

Madis Arukase ettekanne Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul 19. novembril 2015

There are no translations available.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 19. novembril 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas on Madis Arukase etteaknne "Surm väljal. Agraarsest viljakusriitusest Nižni Novgorodioblastis 2015. aasta välitööde põhjal"

Samuti toimub raamatuesitlus: "Komi mütoloogia" (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ja EestiFolkloori Instituut, 2015). Raamatust kõneleb tõlkija ja toimetaja Nikolai Kuznetsov.

Read more...
 

Mare Kõiva Received the Prize of Estonian Folkloristics 2015

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Varasematel aastatel on preemia pälvinud Tiiu Jaago (2011), Madis Arukask (2012), Janika Oras (2013) ja Eda Kalmre (2014).

Sel aastal esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Risto Järv, Anu Korb ja Mare Kõiva. Kõigi mainitute 2014. aasta oli tegus ja laiahaardeline – valminud on nii teadusartikleid, allikapublikatsioone, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka heliplaate. Kõigi ülesseatute puhul tõsteti esile ka nende teadusorganisatoorset tegevust.

2015. aasta Eesti folkloristika preemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Mare Kõivale. Mare Kõival ilmus 2014. aastal kaks artiklikogumikku: Through the Ages I. Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory ja Through the Ages II. Time, Space, and Eternity.

Read more...
 

Annual Meeting of the Academic Folklore Society on May 28, 2015

Annual Meeting of the Akadeemiline Rahvaluule Selts (Academic Folklore Society) will take place on May 28 at 16.15 at the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42).

Programme:

 • Presentation by Eda Kalmre, "Heale jutule ei ole tõde takistuseks – linnalegendid ja kuulujutud 35 aastat hiljem ",
 • Announcement of the receiver of the Annual Prize of Estonian Folklorist,
 • Reports by the Board of the Society, elections of the new Board.


Read more...
 

International Seminar "Folk on the Internet: Ideas and Directions" on June 9, 2015, in the Estonian Literary Museum

On June 9th, 2015, the Estonian Literary Museum will host an international seminar "Folk on the Internet: Ideas and directions". Among other participants several outstanding scholars of Internet culture from the United States will deliver presentations at the seminar: Lynne McNeill (Utah State University), Trevor Blank (State University of New York at Potsdam) and Rob Howard (University of Wisconsin-Madison). Seminar will be held in English.

Homepage of the seminar: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2015/folk_internet/index.html

Read more...
 

Course on Folkloristic Fieldwork in Autumn Semester 2015

2015/2016. õppeaastal toimub aine "Folkloristlikud välitööd" (FLKU.04.051; 6 EAP) esmakordselt koostöös Tartu Mänguasjamuuseumiga.

Seminaride toimumise aeg ja koht on 9. september - 18. november 2015, kolmapäeviti  kell 10-12, Ülikooli 16-215. Vastutav õppejõud: Merili Metsvahi.

Seminarides õpime, kuidas intervjueerida nii, et see oleks meeldiv kogemus ning annaks ka uusi teadmisi kultuurinähtuste kohta.

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 16