Estonian - et

Lona Päll was awarded the second prize for her master's thesis at the Estonian national contest for university students

15. detsembril tunnustati 2016. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursi parimaid. Eesti ja võrdleva rahvaluule magister Lona Päll pälvis oma magistritööga "Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel" ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas II preemia. Tööd juhendas dotsent Ergo-Hart Västrik. Palju õnne!

Lona Pälli töö põhirõhk on teoreetilisel ja metodoloogilisel arutelul, keskmes on kohapärimuse mõiste edasiarendamine, mida on näitlikustatud Kakerdaja rabaga seotud pärimuse abil. Magistritöös on kombineeritud folkloristika ja semiootika lähenemisviise keskkonna-sidusa folkloori uurimisel, mille tulemusena on kohapärimust kontseptualiseeritud senisest oluliselt ammendavamalt.

Lona Pälli magistritöö on kättesaadav Tartu ülikooli digiarhiivis.

Kõik tunnustatud tööd on leitavad siit.