English (United Kingdom)

Miks õppida rahvaluulet?

Asudes õppima rahvaluulet, avaneb sul võimalus

 • õppida märkama rahvaluulet elava ja elujõulisena meie ümber,
 • tajuda iseennast kultuurimälu kandja ja edastajana,
 • hankida uusi teadmisi inimese ja tema loovuse, rahvakultuuri ja traditsioonide kohta,
 • mõelda kaasa meie õppejõudude ja osakonda sageli külastavate rahvusvaheliselt tuntud välislektoritega,
 • vastata folkloristikas seni vastamata küsimustele,
 • analüüsida Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvaid sajandivanuseid unikaalseid tekste uudsete lähenemisviiside abiga,
 • tõstatada uusi teaduslikke küsimusi,
 • avastada internetiavarustest uusi rahvaluuležanre,
 • välitöödel intervjuusid teha ja neid hiljem mõtestada,
 • õppida nägema kultuuri järjepidevust ja kultuuride mitmekesisust,
 • liituda rahvaluule ja etnoloogia üliõpilaste ühendusega Nefa ning osaleda nefakate pidudel,
 • näha maailma avatud pilguga ja tajuda teoreetiliselt omandatu seost päriseluga,
 • tajuda seoseid, mida ei osanud tajuda enne ülikooli, ent millest on kasu hilisemas elus töötades kultuuri- või muuseumitöötaja, teadlase, õpetaja või kellena tahes.