English (United Kingdom)
Uudised

Rahvaluule osakonna kodulehe uus aadress

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna kodulehekülg kolib märtsis-aprillis uuele aadressile http://www.flku.ut.ee/et/folk! Siia lehele enam uut infot ei lisata.

Osakonnale alates 2009. aastast oma näo andnud Joomla keskkond on moraalselt vananenud ja selle uuendamine nõuaks suuri ümberkorraldusi. Põhjusel, et vahepeal on TÜ kodulehtede jaoks kasutusele võetud ühtne Drupalil põhinev lahendus, oleme otsustanud eraldiseisvast osakonna kodulehest loobuda ja kolida kogu senine sisu TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi saidile http://www.flku.ut.ee. Kolimine toimub pikema aja jooksul ja talgukorras. Kui senise info kolimine lõpule jõuab, siis lõpetab tegevuse ka siinne koduleht.

Loe lisa...
 

Ethnologia Europaea erinumber vaikusest kultuurilistes praktikates

Ethnologia Europaea uus number on pühendatud vaikuse ja vaigistamise erinevatele vormidele ja tahkudele argielus. Erinumbri viis kaastööd analüüsivad olukordi, kus teatud teemasid või suhteid välditakse või piiratakse, et kaitsta ja säilitada olemasolevat. Autoreid huvitab vaikus kui loov ja performatiivne jõud, mis vormib agentsust, võimusuhteid ning ühiskonna ja keele piire. Samuti on vaatluse all vaikuse, vaigistatu ning sõnulseletamatu etnograafilise uurimisega seotud probleemid ja võimalused.

Loe lisa...
 

Lona Päll pälvis kohapärimuse teemalise MA-töö eest teadustööde riiklikul konkursil teise preemia

15. detsembril tunnustati 2016. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursi parimaid. Eesti ja võrdleva rahvaluule magister Lona Päll pälvis oma magistritööga "Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel" ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas II preemia. Tööd juhendas dotsent Ergo-Hart Västrik. Palju õnne!

Loe lisa...
 

Kevadkonverents "Elust elulooks, eluloost kultuurilooks" 5. ja 6. mail Eesti Kirjandusmuuseumis

Konverents on pühendatud Eesti Elulugude Ühenduse 20. tähtpäevale

KAVA

NELJAPÄEV, 5. mai

10.00 Avamine, tervitused

Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, Tartu linnapea Urmas Klaas

10.15–11.45 Juhatab Marin Laak

MARGIT SUTROP  Elulugude kirjutamise eetikast

RUTT HINRIKUS  Eluloolise mälu suulisusest ja kirjalikkusest

TIINA ANN KIRSS  Sündmusteküllus elulugudes

Loe lisa...
 

Lõputööde kaitsmisajad eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 2015/2016. õ-a kevadsemestril

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas toimuvad bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised 31. mail algusega kell 10.15 Kaitsmised toimuvad von Bocki õppehoones (Ülikooli 16-214). Lõputööd tuleb osakonda esitada nii köidetud väljatrükina kahes eksemplaris kui ka PDF-vormingus failina: 23. mai on bakalaureuse- ja magistritööde esitamise tähtaeg.

Loe lisa...
 

Madis Arukase ettekanne Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul 19. novembril 2015

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 19. novembril 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas on Madis Arukase etteaknne "Surm väljal. Agraarsest viljakusriitusest Nižni Novgorodioblastis 2015. aasta välitööde põhjal"

Samuti toimub raamatuesitlus: "Komi mütoloogia" (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ja EestiFolkloori Instituut, 2015). Raamatust kõneleb tõlkija ja toimetaja Nikolai Kuznetsov.

Loe lisa...
 

2015. aasta Eesti folkloristika aastapreemia sai Mare Kõiva

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Varasematel aastatel on preemia pälvinud Tiiu Jaago (2011), Madis Arukask (2012), Janika Oras (2013) ja Eda Kalmre (2014).

Sel aastal esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Risto Järv, Anu Korb ja Mare Kõiva. Kõigi mainitute 2014. aasta oli tegus ja laiahaardeline – valminud on nii teadusartikleid, allikapublikatsioone, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka heliplaate. Kõigi ülesseatute puhul tõsteti esile ka nende teadusorganisatoorset tegevust.

2015. aasta Eesti folkloristika preemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Mare Kõivale. Mare Kõival ilmus 2014. aastal kaks artiklikogumikku: Through the Ages I. Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory ja Through the Ages II. Time, Space, and Eternity.

Loe lisa...
 

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek 28. mail 2015

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek toimub neljapäeval, 28. mail 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas:

  • Eda Kalmre "Heale jutule ei ole tõde takistuseks – linnalegendid ja kuulujutud 35 aastat hiljem",
  • Eesti folkloristika aastapreemia saaja välja kuulutamine,
  • ARSi uute auliikmete valimine. Seltsi juhatus teeb ettepaneku valida uuteks auliikmeteks: Paul Hagu, Mall Hiiemäe, Arvo Krikmann, Ingrid Rüütel ja Rein Saukas,
Loe lisa...
 

Rahvusvaheline seminar "Folk on the Internet: Ideas and directions" 9. juuni 2015 Eesti Kirjandusmuuseumis

9. juunil kell 9:30–18:00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis rahvusvaheline seminar "Folk on the Internet: Ideas and directions". Seminaril esinevad teiste seas mainekad USA internetiuurijad Lynne McNeill (Utah State University), Trevor Blank (State University of New York at Potsdam) ja Rob Howard (University of Wisconsin-Madison), kes käsitlevad folklooritekstide levikut, muutumist ja kohanemist sotsiaalmeedias ja internetis üldisemalt. Seminari töökeeleks on inglise keel.

Seminari koduleht: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2015/folk_internet/index.html

Loe lisa...
 

Tule osale sügissemestril folkloristlike välitööde kursusel!

2015/2016. õppeaastal toimub aine "Folkloristlikud välitööd" (FLKU.04.051; 6 EAP) esmakordselt koostöös Tartu Mänguasjamuuseumiga.

Seminaride toimumise aeg ja koht on 9. september - 18. november 2015, kolmapäeviti  kell 10-12, Ülikooli 16-215. Vastutav õppejõud: Merili Metsvahi.

Seminarides õpime, kuidas intervjueerida nii, et see oleks meeldiv kogemus ning annaks ka uusi teadmisi kultuurinähtuste kohta.

Loe lisa...
 


Lehekülg 1 / 16