English (United Kingdom)

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek 20. novembril 2014

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 20. novembril 2014, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).

Kavas on Laura Siragusa (Tartu ülikool, Aberdeeni ülikool) ettekanne "Language sustainability and healing oral practices: Vepsian puhegid."

Ettekanne on inglise keeles.

Kõik on oodatud kuulama!

Loe lisa...
 

Ilmunud on antoloogia "Eesti muinasjutud I: 2. Imemuinasjutud" sarjas Monumenta Estoniae Antiquae

Teos jätkab sarja Monumenta Estoniae Antiquae muinasjutuväljaannete seeriat, mis annab ülevaate kõigist Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud muinasjuttudest. Imemuinasjuttude teises köites on esinduslik tekstivalik jututüüpidest ATU 500–749, igast Eestis tuntud süžeest on esitatud üks kuni kolm jutuvarianti. Antoloogia sisaldab nii üle maailma levinud muinasjutte (näiteks "Saabastega kass", "Lumivalgeke") kui ka vaid Eestis ning meie naabritel tuntud jutusüžeesid ("Marjakobar", "Käoks muutunud õde" jmt). Kõik muinasjutud ei lõpe hästi ning mitmedki neist sisaldavad episoode, mis sobivad lugemiseks ennekõike täiskasvanud muinasjutuhuvilisele.

Väljaandesse valitud tekstid on avaldatud võimalikult originaalitruult, parema loetavuse huvides on need redigeeritud. Paljude murdekeelsete juttude juurde on lisatud sõnaseletused, parema arusaadavuse huvides on ligi kolmandik murdetekste tõlgitud ka kirjakeelde. Teose kommentaarides on ära toodud iga jututüübi kokkuvõtlik kirjeldus, seletatud tekstide usundilist ja olustikulist tausta ning eripäraseid süžeearendusi. Bibliograafilises osas on esitatud jututüüpide olulisemad publikatsioonid ning käsitlused. Teosele on lisatud eesti tüübikirjeldused inglise keeles. Väljaanne on illustreeritud rohkete fotode ning käsikirjanäidetega.

Loe lisa...
 

Camilla Asplund Ingemarki loengukursus rootsi kultuurianalüüsist novembris 2014

Külalisõppejõud Camilla Asplund Ingemark (Åbo Akademi ülikool, Soome) peab loengukursuse "Swedish Cultural Analysis: A Method for Interpreting Our Own Culture" (Rootsi kultuurianalüüs: uurimismeetod omaenda kultuuritõlgendamiseks, FLKU.04.122, 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Loengud toimuvad perioodil 3.-13. november.

Loengute kava:

03.11.2014 kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 1: Introduction to cultural analysis: background, development, basic methodologies.

05.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-215) 2: Culture as codes, concepts and values.

07.11.2014  kl 10.15 (Ülikooli 16-212) 3: Culture as action and behaviour.

Loe lisa...
 

Valmis ajakirja "Journal of Ethnology and Folkloristics" uus number Vol. 8 (1)

Ajakirja värske numbri (Vol. 8, No. 1) elektroonilise versiooni leiab ajakirja kodulehelt aadressil http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/14

Sisukord:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol. 8, No. 1 (2014)

Articles
---------
"Would I Have Been Better Off There?" Comparison, Need, and Conduciveness in Finnish Emigrant’s Account (pp. 3-22)
Ulrika Wolf-Knuts

Pilgrimage and Pilgrim Hierarchies in Vernacular Discourse: Comparative Notes from the Camino de Santiago and Glastonbury (pp. 23-52)
Tiina Sepp

Fasts and Feasts in Estonians’ Representations of the Seto Culture (pp. 53-73)
Andreas Kalkun

Loe lisa...