English (United Kingdom)

Madis Arukase ettekanne Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul 19. novembril 2015

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek toimub neljapäeval, 19. novembril 2015, kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

Kavas on Madis Arukase etteaknne "Surm väljal. Agraarsest viljakusriitusest Nižni Novgorodioblastis 2015. aasta välitööde põhjal"

Samuti toimub raamatuesitlus: "Komi mütoloogia" (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus ja EestiFolkloori Instituut, 2015). Raamatust kõneleb tõlkija ja toimetaja Nikolai Kuznetsov.

Loe lisa...
 

Uus venekeelne valikaine välitöödest novembris 2015

Külalisõppejõud Elena Popova (Izevsk, Udmurtia) peab venekeelse loengukursuse folkloristlike välitööde metodoloogiast "Методика полевых этнографических и фольклорных экспедиций" (FLKU.04.144; 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainetena. Aine on ÕIS-is registreerimiseks avatud! Oodatud on ka kuulajad väljastpoolt!

Loengud toimuvad 13. novembrist kuni 25. novembrini 2015.

1) 13.11.2015 - loeng - kl 12.15, Ülikooli 16-214: Общие методологические вопросы полевой работы: задачи, этика. Полевые материалы как источник. Типы экспедиций.

Loe lisa...
 

CFP: 6th International Conference of Young Folklorists "Us and Them: Exploring the Margins" in Vilnius, June 1-3, 2016

Place: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Antakalnio 6, LT-10308 Vilnius, Lithuania
Date: June 1-3, 2016
Abstract submission deadline: February 29, 2016
Organizers:
The Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius, Lithuania; Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu, Tartu, Estonia.

Partners: Lithuanian folk culture center

In 2016 the 6th International Conference of Young Folklorists invites folklore students and recently graduated scholars to Vilnius (Lithuania).

This conference is an international academic event, which annually brings together advanced students and recently graduated scholars from different countries to come to Estonia or Lithuania, and gives them an opportunity to present their research to an international audience. The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore.

Loe lisa...
 

Ettekandepäev "Etnilisus riikluse rüpes: Läänemersoome rahvad Loode-Venemaal" 27. novembril 2015

Tartus Ingeri Majas (Veski tn 35) 

10.10 Avasõnad

10.15 Heinike Heinsoo “Riiklus, etnilisus ja kirjakeel (vadja keele näitel)”

10.45 Andreas Haunmann “Isurid ja kolhoos “Baltika”: isuri etnilise identiteedi kujunemine pärast Teist maailmasõda”

11.15 Madis Tuuder “Isur Nikolai Põder kui Eesti-Ingeri Vanaküla keele- ja mäluhoidja”

Loe lisa...
 

Valikaine "Tabud kõnežanrides, folkloorsetes tekstides ja sotsiaalsetes praktikates" 12. oktoobrist 2. detsembrini 2015

Külalisõppejõud Dr. Alexandra Arkhipova (Venemaa Riiklik Humanitaarülikool) peab sügissemestril eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas ingliskeelse loengukursuse "The vernacular system of taboos in speech genres, folk texts and social practices" (FLKU.04.141; 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena. Ainekusrsus on ÕIS-is registreerimiseks avatud.

Loengud toimuvad 12.oktoobrist 2. detsembrini, vt loengukava allpool.

Kuulama on oodatud ka laiem kuulajaskond!

Loe lisa...
 

Folkloristika ainekursused inglise keeles

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond on alates 2010. aastast pakkunud regulaarselt ainekursusi inglise keeles, mis on orienteeritud peamiselt magistri- ja doktoriõppe tudengitele, kuid on avatud kõigile huvilistele.

2015. aasta sügissemestril loetakse inglise keeles järgmisi kursusi:

FLKU.04.076 India folkloor ja rahvausund (Folklore and Vernacular Religion of India) (3 EAP) Ülo Valk

Time:  Tue 16.15-18.00, week 2-14; place: Ülikooli 16-214

Loe lisa...