English (United Kingdom)

Tiina Sepa doktoritöö "Pilgrims' Reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury as Expressions of Vernacular Religion: Fieldworker's Perspective" kaitsmine 28. aprillil 2014

Esmaspäeval, 28. aprillil kell 12.15 kaitseb Tiina Sepp TÜ senati saalis väitekirja "Pilgrims' Reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury as Expressions of Vernacular Religion: Fieldworker's Perspective" doktorikraadi (PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Kaitsmine toimub TÜ nõukogu saalis algusega kell 12.15.

Tiina Sepa juhendaja on professor Ülo Valk (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut), oponendid: dr Madis Arukask (Tartu ülikool), dr Marion Bowman (The Open University, Suurbritannia).

Loe lisa...
 

Valikaine "Rahvausund ja uus vaimsus: ruum, koht ja kogemus"

Külalisõppejõud Dr Marion Bowman (The Open University, UK) peab kevadsemestril eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas ingliskeelse loengukursuse "Vernacular Religion and Alternative Spirituality: Space, Place and Experience" (Rahvausund ja uus vaimsus: ruum, koht ja kogemus FLKU.04.120; 3 EAP), mis on arvestatav kõikide õppeastmete valikainena.

Loengud toimuvad 15. aprillist 8. maini (Ülikooli 16-214/215), vt loengukava allpool.

Kuulama on oodatud ka laiem kuulajaskond!

Loe lisa...
 

Kutse: Rahvusvaheline noorte folkloristide konverents Vilniuses 5.-7. juunil 2014

International Conference of Young Folklorists 2014: The Informant in Folklore Studies

Place: The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Antakalnio 6, LT-10308 Vilnius, Lithuania

Abstract submission deadline: March 1, 2014

The main goals of the International Conferences of the Young Folklorists are:

  • Bringing together students and young researchers of folklore from different countries and continents to present and compare different ways in folklore research.
  • Fostering academic communication between the young folklorists.
  • Encouraging young scholars to raise and tackle theoretical research questions and discuss them.
Loe lisa...
 

Reisimuljeid India hõimuküladest 29. aprillil 2014

12.-19.01.2014 korraldas TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Jhārkhandi ülikooli hõimurahvaste folkloori, keele ja kirjanduse keskusega folkloristika ja põlisrahvaste kultuuri talvekooli Indias. Osa talvekoolist moodustas välitöö Jhārkhandi pealinna Rānchi lähedal Brambe piirkonna hõimukülades. TÜ von Bocki õppehoone teisel korrusel on pandud välja valik talvekooli osalejate tehtud pilte.

29. aprillil alates kell 18.00 ootame kõiki huvilisi üritusele (Ülikooli 16-212), kus räägitakse reisimuljeid, näidatakse rohkem pilte ning Madis Arukase filmimaterjali Brambe piirkonna hõimuküladest ning Rajrappa templist.

Loe lisa...
 

Valmis ajakirja "Journal of Ethnology and Folkloristics" muinasjutu-teemaline erinumber

Ajakirja värske erinumbri "Fairy Tales - Tellers, Tellings and Interpretations" (Vol. 7, No. 2) elektroonilise versiooni leiab ajakirja kodulehelt aadressil http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/13 Erinumbri koostaja ja toimetaja oli Merili Metsvahi ning sellele tegid kaastööd Ungari ja Eesti muinasjutu-uurijad.

Paberajakirja saab osta TÜ rahvalule osakonnast, Eesti Rahva Muuseumist, Eesti Kirjandusmuuseumist ja Tartu Ülikooli raamatupoest.

Sisukord:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol 7, No 2 (2013): Fairy Tales - Tellers, Tellings and Interpretations

Articles

Preface to the Special Issue (p. 3)
Merili Metsvahi

A Storyteller’s Autobiographical Analysis of Himself (pp. 5-15)
Gábor Biczó

Storytelling: Performance, Presentations and Sacral Communication (pp. 17-32)
Zoltán Bódis

Loe lisa...