English (United Kingdom)

Dr Matt Cheesemani loengud 4.-5.mail 2015

Dr Matt Cheeseman (Sheffieldi ülikool, Ühendkuningriik) peab Tartu Ülikoolis kaks loengut:

4. mail, kell 16.15 'The Pleasures of Being a Student at the University of Sheffield' (Ülikooli 16-215)

5. mail, kell 12. 15 'Folklore, Marx, and Neoliberalism' (Ülikooli 16-215).

Kõik on oodatud osalema!

Loe lisa...
 

Lõputööde kaitsmisajad eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 2014/2015. õ-a kevadsemestril

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas toimuvad magistritööde kaitsmised 2. juunil algusega kell 10.15 ja bakalaureusetööde kaitsmised 4. juunil algusega kell 10.15. Kaitsmised toimuvad von Bocki õppehoones (Ülikooli 16-212). Lõputööd tuleb osakonda esitada nii köidetud väljatrükina kui ka PDF-vormingus failina: 22. mai on magistritööde ja 25. mai bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.

Loe lisa...
 

CFP: 5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict" in Viljandi, October 7-9, 2015

5th International Conference of Young Folklorists "Folklore of Connections, Folklore of Conflict"

7–9 October, 2015 (Viljandi, Estonia)

Organized by the Department of Estonian and Comparative Folklore (University of Tartu), Viljandi Culture Academy (University of Tartu), and Tartu Nefa Group, in partnership with the Institute of Lithuanian Literature and Folklore (Vilnius)

Keynote speakers: Alexander Panchenko (Institute of Russian Literature, Russian Academy of Sciences/St. Petersburg State University), William Westerman (New Jersey City University)

The 2015 Conference of Young Folklorists is the fifth of its kind, following previous meetings in Tartu (2011, 2013) and Vilnius (2012, 2014). The conference aims to foster academic communication, collaboration and research in the field of folklore by bringing together advanced students and recently graduated scholars from different countries and giving them an opportunity to present their research to an international audience. The forthcoming event will be the first one to be held at and in cooperation with the Viljandi Culture Academy, a college of the University of Tartu that provides applied higher education in music, Estonian native crafts and various other areas of culture.

Loe lisa...
 

Eesti folkloristika aastapreemia 2015

Oodatakse kandidaate Eesti folkloristika aastapreemiale

Aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel. Arvestatakse 2014. aasta jooksul ilmunud publikatsioone ja teadustegevust.

Auhinna määramisel arvestatakse töö taset; teema ja tulemuste olulisust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata olulise valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale. Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, inimrühmad, üksikisikud.

Loe lisa...
 

Valmis ajakirja "Journal of Ethnology and Folkloristics" uus põhjarahvaste erinumber Vol. 8 (2)

Ajakirja värske erinumbri "Departures and Returns in the North" (Vol. 8, No. 2) elektroonilise versiooni leiab ajakirja kodulehelt aadressil http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/15 Erinumbri koostajad ja toimetajad olid prof. Art Leete ja dr. Aimar Ventsel ning sellele tegid kaastööd põhjarahvaste uurijad Eestist, Rootsist ja Venemaalt.

Paberajakirja saab osta TÜ rahvaluule osakonnast, Eesti Rahva Muuseumist, Eesti Kirjandusmuuseumist ja Tartu Ülikooli raamatupoest.

Sisukord:

Journal of Ethnology and Folkloristics
Vol 8, No 2 (2014)

Articles
--------
Preface to the Special Issue: Departures and Returns in the North (pp. 3-6)
Art Leete, Aimar Ventsel

Coming Back to the Same Places: The Ethnography of Human-Reindeer Relations in the Northern Baikal Region (pp. 7-32)
Vladimir Davydov

Loe lisa...