EST ENG
find

 

    Uudised

 

    Teadustöö

 

    Soosotsioloogia

 

    Rakendusuuringud

 

    Pildid

 

    Õppetöö

 

    Lingid

 

    Esileht

 

 

Trüki lehekülg

Joonistanud: Kemay Mari

Sugupooleuuringute rühm
Unit of Gender Studies
Tartu Ülikool  *  University of Tartu

Lossi 36-405 Tartu 51003

Tel: +372 7 375930

gender[at]ut.ee

www.ut.ee/gender

Sugupooleuuringute rühm

Sugupooluuringute rühm asutati 1995. aastal. Rühma töö on mitmekesine – teeme teadus- ja õppetööd, osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides, viime läbi rakendusuuringuid ja anname konsultatsioone.
Oleme seotud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnaga, tegutsedes iseseisva üksusena sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi all.

Tegevus

Teadustöö (teadus- ja rakendusuuringud)
Õppetöö (loengud, seminarid) ja koolitused
Koostöö teiste ülikoolidega
Rahvusvahelistes uurimis- ja rakendusprojektides osalemine

Teadustöö

Sugupooleuuringud on interdistsiplinaarsed, mille keskmes on naiste ja meeste uurimine ühiskonnas, lähtumine sotsiaalse soo erinevatest teoreetilistest käsitlustest.
Sooaspektist lähtuvalt oleme seotud alljärgnevate uurimisvaldkondadega:
- soorollid muutuvas ühiskonnas
- soostereotüübid
- naiselikkus, mehelikkus ja seksuaalsus
- haridus- ja karjäärivalikud
- tööhõive, tööturg, palk
- ettevõtlus
- poliitika ja demokraatia
- sotsiaalne kaasatus
- sugupooltevahelised võimusuhted
- prostitutsioon ja pornograafia
Oleme kompetentsed ka teistes uurimisvaldkondades ja omame uurimiskogemust
- tarbimissotsioloogias
- organisatsioonisotsioloogias
- kultuuriuuringutes
- noorsoouuringutes

Õppetöö

Feministlik perspektiiv sotsioloogias SOSS.02.035
Sotsiaalse soo konstrueerimine SOSS.02.065 (ingl keeles)
Sugupoolte sotsioloogia SOSS.02.007
Sugupool ja majandus SOSS.02.045
Feminismi klassika SOSS.02.036
Tarbimissotsioloogia SOSS.02.046

Teadurid


Anu Laas, laas[at]ut.ee
Sugupooleuuringute rühma juht
sotsioloog, konsultant
 

Katri Lamesoo, katri.lamesoo[at]ut.ee

sotsiaalpoliitika magister, doktorant, teadur
Uurimisvaldkonnad: seksuaalne ahistamine, prostitutsioon, sotsiaaltöö sotsioloogia, kvalitatiivse uuringu meetodid

 

Kairi Talves, sotsioloogiamagister, doktorant, teadur
kairi.talves[at]ut.ee
Uurimisvaldkonnad: ettevõtlus, tööhõive, töö- ja pereelu ühitamine, naised teaduses ja IKT valdkonnas, kombineeritud uurimismeetodid
 


Kadri Soo, sotsioloogiamagister, doktorant, projektijuht
kadri.soo[at]ut.ee
Uurimisvaldkonnad: seksuaalne väärkohtlemine, laste- ja naistevastane vägivald, lastehoid, sotsiaalprobleemid ja noorsootöö
  

Tartu Ülikoolist, Tartust ja Eestist

 

 

© Anu Laas, 2005   Viimati muudetud: 23.01.2012  Välkpost: laas[at]ut.ee