EST ENG
find

 

    Uudised

 

    Teadustöö

 

    Soosotsioloogia

 

    Rakendusuuringud

 

    Pildid

 

    Õppetöö

 

        Üliõpilastööd

 

        Seminaritööd

 

        Kursused

 

        Esseed

 

    Lingid

 

    Esileht

 

 

Trüki lehekülg

Õppetöö

Õppetöö hõlmab ühelt poolt õpetamist ja teiselt poolt üliõpilaste tööde arutelu ja tutvustamist.

Antud leheküljelt võib lisaks kursuste tutvustusele leida viiteid ka huvipakkuvatele kodulehtedele.

Blogid

Bogindus on kasvav õppimis- ja uurimisvõimalusi pakkuv valdkond. Parimad sotsioloogiablogid:

Sotsioloogia Warwick'i Ülikoolis http://blogs.warwick.ac.uk/directory/courses/SO

Lõuna-Carolina Ülikooli dotsent Mathieu Deflemi blog ja koduleht

Kasulikud viited

Palju häid materjale saadaval elektroonilises raamatukogus:  http://www.questia.com/search  Questia is the first online library that provides 24/7 access to the world's largest online collection of books and journal articles in the humanities and social sciences, plus magazine and newspaper articles. You can search each and every word of all of the books and journal articles in the collection. You can read every title cover to cover. This rich, scholarly content -- selected by professional collection development librarians -- is not available elsewhere on the Internet.

Üliõpilastele kasulikke ülevaateid annavad sotsioloogiliste uuringute firmade kodulehed:

Kvantitatiivuuringu analüüs SPSS abil - Miami Ülikooli õppematerjal

Kvalitatiivuuringud

Heaks õppematerjaliks on endise Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) publikatsioonid ja üliõpilaste lõputööd. 

Briti ülikoolid pakuvad häid õppematerjale. Suurbritannia ülikoolide teadlased on ühistöös koostanud 'Online QDA', kus on rikkalik tugimaterjal kvalitatiivuuringutest huvitatutele. Surrey Ülikooli kodulehelt infot kvalitatiivsete andmete tarkvaraprogrammide käsitluse ja nende võrdluse kohta:
http://www.quarc.de/software_overview_table.pdf  http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/friesmultimedia.pdf                    http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/seminar%20slides.htm  

Vestlusanalüüsi (CA) materjalid Loughborough Ülikoolist.

Vestlusanalüüsi puhul on oluline osata teksti transkribeerida. Maailmas on laialt levinud Gail Jeffersoni transkriptsiooniviis (litereerimistehnika), seda on Eestis tutvustanud ja õpetanud Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli juures asuv Suulise kõne uurimisrühm, kelle poolt on koostanud sel teemal mitmeid õppematerjale.

Alexa Hepburn ja Jonathan Potter (2006). Transkriptsioonist. Õppematerjal

Etnometodoloogia ja vestlusanalüüsi uudiseid lisab veebisepp Paul ten Have koostöös teemast huvitatutega

Õppematerjal Ameerika kultuuriuuringutest ja teisi tekste Virginia Ülikoolist

Electronic Journal of Sociology     

Klassikalise ja kaasaegse sotsioloogia teooriate õppekursusi Ameerika ülikoolidest Sociological Theory Resources

Mark Traugott klassiklistest sotsioloogia teooriatest 
Sociological Investigation. PPT
Perspectives in sociology. PPT
Feminist perspectives in sociology. PPT
Feminist Epistemology PPT
Whose Science? Whose Knowledge? Sandra Harding PPT
Introduction to Sociology of Family. PPT
Gender and the Family. History-herstory. PPT in PDF
Ethnicity and Gender PPT in PDF
Gender: Difference and Identity. Leaving the Twentieth Century PPT (160 slaidi, väga atraktiivne materjal selle teema sissejuhatuseks)
Evaluation to Feminist Approach to Religion. PPT
Doing Qualitative Research
Constructivism and Social Constructionism. PPT
Social Constructionism: Theoretical perspectives...
Women's Intellectual Contributions to the Study of Mind and Society. (Anthropology. Psychoanalysis. Psychology. Sociology/Social Work. Other

Gender and Psychology

The five-factor model
Bem Sex Role Inventory (SRI)
Children's Bem Sex Role Inventory
A taxonomy of ideas about agency and communion by Wiggins
Measurement of gender-role attitudes, beliefs, and principles
Weiss's Marital Resource Page. Robert L. Weiss Ph.D. is Professor Emeritus of Psychology University of Oregon

Majandussotsioloogia

Economic Sociology: A methodological introduction. PPT

Ettevõtlus

Entrepreneurship. Study material

Andmeanalüüs


Klassikud

Thorstein Veblen. The Theory of the Leisure Class html
The Theory of the Leisure Class by Thorstein Veblen in PDF
Dead Sociologists' Index
6sociologists.20m.com (Auguste Comte, Emile Durkheim, Harriet Martineau, Karl Marx, Herbert Spencer, and Max Weber)
University of Surrey. Social Science Information Gateway. Sociologists

D@dalos

Saksamaal koostatud, kuid ka ingliskeelse versioonina on UNESCO haridusserveris D@dalos olev kodanikuõpetuse ja politoloogiaala õppematerjal hea ja süsteemne, andes pilguheidu nii teemadesse kui meetoditesse (nt tekstianalüüs).

 

© Anu Laas, 2005   Viimati muudetud: 23.01.2012  Välkpost: laas[at]ut.ee