EST ENG
find

 

    Uudised

 

    Teadustöö

 

    Soosotsioloogia

 

    Rakendusuuringud

 

    Pildid

 

    Õppetöö

 

    Lingid

 

    Esileht

 

 

Trüki lehekülg

Uurimisprojektid ja konsulteerimine

Talves ja Laas (2005). Maanaiste ettevõtlus.

Naiste ja meeste palga ebavõrdsus Eestis: tegelikkus ja poliitikad, 2002
Sootundlikud andmed otsustajatele, 2000-2001
Eesti naine uuel aastatuhandel, 2000
Soosotsioloogia ja feministliku teooria terminoloogia, 1997-1998
Maamees, 1998 – 1999
Naised ja mehed tsiviilühiskonnas, 1995-1998, ÜRO Arenguprogrammi projekt
Koolinoorte soostereotüübid Eestis ja Soomes, 1995 – 1999

Tartu kevadkülastaja 2005.
Kultuurisponsorlus, 2004.
Tartu suvekülastaja 2004.
Talleggi brändi ja maineuuring, 2003
Tartu taksoteenuse kvaliteedi uuring, 2002.
Talves, Kairi. Taksojuhtide küsitlus.
Laas, Anu. Klientide küsitlus
Lõuna-Eesti mainekujunduse uuring, 2001
Tartu majutusteenuse kvaliteedi uuring, 2001
Tartu toitlustusteenuse kvaliteedi uuring, 2000
Tartu majutusteenuse kvaliteedi uuring, 2000

Naisettevõtluse arendamine ja naisettevõtjate endi hääl, 2002, Materra projekt Põlvamaal
Tööhõive ja ettevõtlus Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal, 1998

Viljandi koostööpiirkonna ettevõtlusuuring, 2002
Ettevõtlussõbralik kohalik omavalitsus: teoreetiline lähenemine, 2002
Ettevõtluse arendamine koostöövõrgustike ja piirkonna klastripõhine areng, 2001-2002
Monofunktsionaalsete asulate uuring ja monitooringu põhimõtted, 1997-1998

Konsultandid kui ettevõtjad ja kutseliitude liikmed, 2001

 

© Anu Laas, 2005   Viimati muudetud: 23.01.2012  Välkpost: laas[at]ut.ee