Sisukord:

Kalevi Kull
Tuuli Raudla, Leene Korp
Alo Joosepson
Riin Magnus
Priit Põhjala
Jens Haug
Andres Kurismaa
Leene Korp
Maarja Saldre
Tuuli Raudla
Kristin Vaik
Jüri-Franciscus Lotman
Katre Väli
Eva Lepik
Mari Bleive
Pille Kruus
Maris Saar
Tanel Pern
Tiina Põllu
Kristjan Jaak Kangur
Randy Peiker
Katre Kikas
Anu Haamer
Renata Sõukand
Ulla Kattai
Georg Brinkmann
Terje Meisterson, Johannes Tralla
Tiit Kuuskmäe
Ivar Leemet
Veronika Bohl
 
 
 
 

Koostanud ja toimetanud: Tuuli Raudla ja Leene Korp

Käesolev artiklikogumik koosneb loengukursuse Oma ja võõra semiootika raames valminud esseedest, seega on esitatud artiklite näol on esmajoones tegemist õpilastöödega, enamik autoreid on semiootika osakonna üliõpilased ning paljudel neist veel mingit kindlat uurimisvaldkonda pole: materjali valik on sageli olnud intuitiivne ning kirjatööd kuuluvad temaatiliselt küllaltki erinevatesse valdkondadesse. Peamiseks ühenduslüliks ongi kõnelemine 'oma' ja 'võõra' väljakujunemisest, tekkinud piiride juhuslikkusest, vajalikkusest, konstrueeritusest, muutlikkusest ja tõlgendamisest. Seda huvitavam aga on jälgida, milliste probleemide analüüsimisel on "oma" ja "võõra" semiootika terminoloogia viljakaks osutunud.

Sisukord:

Kalevi Kull
Aias kaasas: Hortus Semioticus, 1. kd
Tuuli Raudla,
Leene Korp
Eessõna: Piiride semiootika
Alo Joosepson
Julia Kristeva "oma" ja "võõra" piiridel
Riin Magnus
Adolf Portmann ja arhetüübid: kvaasi-, krüpto- või üldse mitte semiootika ?
Priit Põhjala
Oma ja võõras loomulik keel
Jens Haug
Oma-aeg. Kultuurisemiootiline uurimus
Andres Kurismaa
Mõtlemise võõrandumisest psühhopatoloogias: mõtete sisestamise ja mõjutamise fenomenide ülevaade
Leene Korp
Kehast kui omast võõrast
Maarja Saldre
Kelle juurest tulevad unenäod ?
Tuuli Raudla
Nukk: oma ja võõras
Kristin Vaik
Milline nimi on "oma" ?
Jüri-Franciscus Lotman
Kirjaniku biograafia kui katse omastada loomingut
Katre Väli
Mäletan unes ja ilmsi - olen mina
Eva Lepik
Kangelane ja autor: Karl Ristikivi "Mõrsjalinik" Mihhail Bahtini uurimuse "Autor ja kangelane esteetilises tegevuses" taustal
Mari Bleive
"Omast" ja "võõrast" reisikirja žanris: Jaan Kaplinski "Kevad kahel rannikul ehk Tundeline teekond Ameerikasse"
Pille Kruus
"Oma" ja "võõras" Brecht ehk kultuuride tõlkimisest
Maris Saar
Oma ja võõra piiril: enesemääratlemise küsimused Emil Tode romaanis "Piiririik"
Tanel Pern
Daniil Harmsi tekstid Mehis Heinsaare näidendis "Artur ja Paul"
Tiina Põllu
Oma ja võõra maailma semiootiline aspekt Viktor Pelevini proosas
Kristjan Jaak Kangur
Võõrast omaks läbi ajaloo ämblikuvõrgu
Randy Peiker
Tammsaare või Tuglas ?
Katre Kikas
Oma-võõra eristus ja rahvuse formeerumine. Hans Anton Schultsi enese- ja rahvusemääratluspüüded
Anu Haamer
Arutlusi oma ja võõra kokkupuute üle eesti rahvausundi ja ristiusu näitel. Tänapäeva matusekommetes säilinud arhailised jooned
Renata Sõukand
Oma ja võõras eesti rahvameditsiini taimeravis: kummel ja arnikas
Ulla Kattai
Setode identiteedikontseptsioonidest oma-võõra vastanduses
Georg Brinkmann
Aposemaatiline signaal "oma" ja "võõra" eristajana kiskja-saaklooma kommunikatsioonimehhanismis
Terje Meisterson, Johannes Tralla
Osta nii, et mets mühiseks !
Tiit Kuuskmäe
Oma ja võõras: piirisemiootilisi probleeme müüridest
Ivar Leemet
Oma ja võõras: juudiküsimuse loogika kristluses
Veronika Bohl
Ideologie und Semiotik: Über die Aufnahme des Denkmales von Lihula in der deutschsprachigen Presse