Sisukord:

 

(1.2.3.) Pilt paistab digitaalse esituse kiuste – paistab ka reprona! Ka reprol võib värv saada valguma; ka repro, teleriekraan või digifoto võib avaneda resentatsioonideks pidevusväljana.
Ning ka kirjutus pildi kohta võib toetada resentatsioone pidevuslikkuses – siis kui ta suudab langeda temaga ühte valgu(vu)ses, mis puhta tähistaja tuletisena on neile ühine.
Pildi (aeg)valguvuse väljaga langetakse ühte puhtal silmapinnal, mitte koredate, kohmakate ja aeglaste sõrmede vahendusel. Võiksime ütelda, et roheline ei roheta sõrmede all, vaid pakub hoopis teist sorti informatsiooni: [50]

Taktiilne füüsiline kontakt maali pinnaga võib pakkuda positivistlikku ja asjalikku teavet. Kuid seda ei aja ega valguvuse, mitte energia, mimeesise ega ka kujundite, vaid tundetu kivinenud materjali kohta.
Nõndasamuti saab reaalsest füüsilisest kokkupuutest reprol või teleriekraanil tõelise haptilise ühtelangemise asemel tekkida üksnes lohutamatu tõdemus eraldatusest:
Meelelist, emotsionaalset ja hingelist eraldatust ei mõõda distants ruumis või kronoses. Eraldatuse intensiivsus võib neil juhtudel ilmneda pigem pöördvõrdelisena reaal-ruumilise distantsiga: ihaldavas meelelises kehtestub distants kõige akuutsemana just siis, kui iha tunneb end “kohalolevana fantaasias” – kui ollakse “so near apart”:

“ World games
On the screen
All eyes on line
Present fantasy
No more romance

Talking
Watching
Modern expression
Closer we’ll find

Only know you could be beautiful
We’re so near apart
Touch your TV feeling just the same
You’re my information first.”
        Zoot Woman Information first (minu sõrendused – A. S.)
  

Pealegi ei saaks me Zoot Womani kombel ahastades ning pidevusväljalt reaalruumilist reljeefsust ja kombatavust nõudes kõnelda haptilistest lugemisresentatsioonidest (kirjatähe paratamatu reaalruumilise kahemõõtmelisuse ja diskreetsuse tõttu). Just selle näiv-võimatuse kummutamisele tahame pühenduda mõnel järgneval väljal, mil teeme juttu resentatsioonidest ihaldavas kirjutuses.  


Jštka punasega: 1.2.4.
Jštka otse: 1.2.3.3.