Sisukord:

 

Avramets, Irina 2004. Konspekt semiootika osakonna loengukursusele Kultuurilugu II. Vana-India. Kättesaadav internetis
Bachelard, Gaston 1999. Ruumipoeetika. Tlk. Kaia Sisask. Tallinn: Vagabund
Barthes, Roland 1973. Le plaisir du texte. Paris: éditions du Seuil
Benveniste, Émile 1971. Problems in General Linguistics. Coral Gables: University of Miami Press.
Bergson, Henri 1959a. Introduction à la Metaphysique - H. Bergson.Œuvres.Paris: Presses Universitaires de France, 1392-1433 (käsikirjaline tõlge: Margus Ott) 
Bergson 1959b. Le possible et le réel - H. Bergson. Œuvres. Paris: Presses Universitaires de France, 1331-1345 (käsikirjaline tõlge: Margus Ott)
Bhagavadgītā 2000. Tlk. Linnart Mäll. Tartu: Biblio
Blake, William 1975. A Selection of Poems and Letters.Ed. J. Bronowski. London: Penguin Books
Blanchot, Maurice 1980. L’espace littéraire. Paris: Gallimard
Borges, Jorge Luis  2000. Tsüklite doktriin – J. L. Borges. Valik esseid.Tlk.Ruth Lias Tallinn: Vagabund, 85-97  
Calvino, Italo 1993. Le Cosmicomiche.  Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.
Camus, Albert 1989. Võõras. Tlk. Henno Rajandi —  A. Camus. Sisyphose müüt: essee, lühiromaanid, näidendid.Tlk. O. Ojamaa jt. Tallinn: Eesti Raamat, 77-136
Chāndogya-upanişad  2002.  Andres Herkel. Müüt ja mõtlemine. Tartu: Ilmamaa, 162–163
Dawkins, Richard  2000. Jõgi Eedenist. Tlk. Aivo Lõhmus. Tartu: Ilmamaa
Deleuze, Gilles s.a. Francis Bacon. Logique de la Sensation. Paris: Éditions de la Différence
Deleuze, Gilles 1966. Bergsonism. Paris: Quadrige. PUF
Deleuze, Gilles1969.Logique du sens. Paris: Les éditions du Minuit
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix s.a.  A Thousand Plateaus. London / New York: Continuum
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix 1980 Mille plateaux.Paris: Les éditions de Minuit
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix 1993. L’Anti-Oedipe. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix 1998. Kafka: väikese kirjanduse poole. Tlk. Hasso Krull. Tallinn: Vagabund
Derrida, Jacques 1987. The Post Card: from Socrates to Freud and Beyond.Chicago: Chicago University Press
Derrida, Jacques 1993. Dissemination. London: The Althone Press
Derrida,  Jacques 1995. Positsioonid.Tlk. Hasso Krull. Tallinn: Vagabund
Derrida, Jacques 1997. Writing and Difference. London: Routledge
Dilthey, Wilhelm 1997. Elu objektivatsioon. — Filosoofilise hermeneutika klassikat. Tlk. A. Tool. Tartu: Ilmamaa
Duby, Georges 1999. Katedraalide aeg: kunst ja ühiskond 980–1420. Tlk. Tatjana Hallap.  Tallinn: Kunst
Durant, Will 1954. Our Oriental Heritage. The Story of Civilization: Part 1. New York: Simon and Schuster
Eliade, Mircea 1987. The Encyclopedia of Religion. Vol..... Ed.: M. Eliade. NY: McMillan Publishing Company 1987
Ford, Kenneth W 1991. The Large and the Small. – The World Treasury of Prysics, Astronomy and Mathematics. Ed. Timothy Ferris. New York; Boston: Little, Brown and Company.
Freud, Sigmund 1998. Leonardo da Vinci lapsepõlvemälestus. Tallinn: Perioodika. Loomingu Raamatukogu  40 
Freud, Sigmund 2000. Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi. Tallinn: Vagabund
Friedell, Egon 2002. Uusaja kultuuriluguI: suurest katkust kuni Esimese maailmasõjani. I. Tlk. Ilme Rebane. Tallinn: Kupar
Gadamer, Hans Georg 1997. Hermeneutika universaalne aspekt. — Filosoofilise hermeneutika klassikat. Tlk. A. Tool. Tartu: Ilmamaa
Goodman, Nelson 1968. Languages of art:  an approach to a theory of symbols. Indianapolis: Bobbs-Merrill
Harbison, Craig 2002. Renessansskunst põhja pool Alpe.Tlk. Ingrid Järv. Tallinn: Kunst
Heidegger, Martin 1997. Olemine ja aeg. — Filosoofilise hermeneutika klassikat. Tlk. A. Tool. Tartu: Ilmamaa
Heidegger, Martin 1999 Keel.  Akadeemia 4: 711–729
Heidegger, Martin  2002. Kunstiteose algupära. Tlk. Ülo Matjus. Tartu: Ilmamaa
Hepworth,  1966. Drawings from a Sculptor’s Landscape.  London
Iser, Wolfgang 1990. Lugemine. Fenomenoloogiline lähenemisviis. Akadeemia 10: 2090–2117
Jakobson, Roman 1981. Selected Writings III Poetry of Grammar and Grammar of Poetry . The Hague; Paris; New York: Mounton Publishers
Jakobson, Roman 1994. R. Bradford. Roman Jakobson. Life, Language, Art. London; New York: Routledge
Jílek, František  1988. Mees Vincist. Leonardo da Vinci elust . Tlk. L. Metsar. Tallinn: Kunst
Jung, Carl Gustav 1971. Psychological types. — Collected Works of C. G. Jung. Vol 6. Princeton: Princeton University Press
Kristeva, Julia 1980. Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art.  New York: Columbia University Press    
Kristeva, Julia 1984. Revolution in Poetic Language. New York: Columbia University Press
Krull, Hasso 1995. Kontekstijuht. — Jacques Derrida. Positsioonid. Tallinn: Vagabund, 125-132
Krull, Hasso 1998. Psühhoanalüütilised mõisted ja nende tõlkeprobleemid. Lacanlik vaatepunkt. Keel ja Kirjandus 9
Krull, Hasso 2000. Läveline Mudist. — Hasso Krull. Millimallikas.Kirjutised 1996–2000. Tallinn: Vagabund, 243–248
Kõiv, Madis; Kuusk, Piret 2003. Aeg ja θεωρ?α. Akadeemia 5: 1000–1018
Lacan, Jacques 1966. écrits. Paris: éditions du seuil
Lautréamont, Comte de 1973. Œuvres Complètes. Les Chants de Maldoror. Paris: Gallimard
Le Clezio, Jean-Marie Gustave 1973. Päev, mil Beaumont tegi tutvust oma valuga. Tlk. Merike Riives —  Prantsuse novell.Tlk. Ott Ojamaa jt. Tallinn: Eesti Raamat, 279-280
Leibniz, Gottfried Wilhelm 1998. Monadologie. Stuttgart: Philipp Reclam jun.
Leonardo da Vinci s. a. Carnets de Léonard de Vinci Paris: Gallimard
Lotman, Juri 1990. Nukud kultuuri süsteemis. Tlk. Rein Veidemann. – J. Lotman. Kultuurisemiootika. Tekst – kirjandus – kultuur. Tallinn: Olion
Lotman, Juri 2001. Kultuur ja plahvatus. Tlk. Piret Lotman. Tallinn: Varrak
Luuk, Erkki 2002. Ornitoloogi pealehakkamine. Tallinn: Näo Kirik
Marías, Javier 2002. Nii valge süda. Tlk. Marin Mõttus. Tallinn: Varrak
Mellers, Wilfrid 1980. Bach and the Dance of God.  Boston: Faber & Faber
Mudist, Peeter 2002. Avaldatud Mudist. Ratsukäik. [Peeter Mudisti käsikirjade põhjal kokku seadnud Rein Tootmaa; toim. Leelo Laurits]. Tartu: Hilana
Nabokov, Vladimir 1990. Lu˛ini kaitse. Tlk. Mare Mauer. Tallinn: Perioodika; Loomingu Raamatukogu 19–21
Nietzsche 1919. Vastkristlane. Tlk. U. L.  Tallinn: Waba Maa
Nietzsche 1990. The Twilight of the Idols and Anti-Christ. London: Penguin Books 
Nietzsche, Friedrich 1993.  Nõnda kõneles Zarathustra. Raamat kõigile ja ei kellelegi. Tlk. J. Palla.  Tallinn: Olion
Nietzsche, Friedrich 1996. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse. Tlk. Jaan Undusk. Tallinn: Vagabund
Panofsky, Erwin 1955. Meaning in the Visual Arts. London: Penguin Books
Pilv, Aare 2004. Koht ja viibimine –  Püsimatu metaphysicus. Madis Kõiv 75. Tartu. EYS Veljesto Kirjastus, 152-159
Poe, Edgar Allan 1989.  Näpatud kiri. – E. A. Poe. Novelle. Tlk. Helga Kross. Tallinn: Valgus, 228-245
Pärtel, Meelis 2004.  Loopealsed –  Pärandkooslused: õpik-käsiraamat. Koost. ja toim. Toomas Kukk. Tartu: Pärandkoosluste kaitse ühing, 178-190
Rose, Andrea 1987. The Pre-Raphaelites. Oxford: Phaidon
Russell, John 1965. Seurat. New York; Toronto: Oxford University Press
Saar, Anti (aka ibid) 2004. Ökoloogilise mõtte asemel. Essee ökosemiootika ainekursuses. Käsikiri autori valduses
Saar, Anti (aka ibid) 2005. Tähesadu. Preikonograafilise intuitsiooni võimalikkus. Bakalaureusetöö. Tartu. TÜ semiootika osakond
Sartre, Jean-Paul 1975. Being and nothingness. An essay on phenomenological ontology. Transl. by Hazel E. Barnes.   New York: Washington Square Press
Saussure, Ferdinand de 1995. Cours de la linguistique général. Paris: Payot & Rivages
Sauter, Peeter  1990. Indigo. Tallinn: Eesti Raamat
Sebeok, Thomas 1994. Signs. An Itroduction to Semiotics. Toronto: University of Toronto Press Inc.
Žižek,  Slavoj 2003. Ideoloogia ülev objekt. Tlk. Hasso Krull. Tallinn: Vagabund
Tuglas, Friedebert 1989. Väike Illimar. Kogutud teosed 4.Tallinn: Eesti Raamat
Uhlig, Helmut 2002. Buddha. Valgustunu teekond. Suure religioonirajaja elu.  Tlk. Anise Erenvert.Tallinn: Olion)
Undusk, Jaan 1989. Ossip Bermanni elu. Looming 4
Undusk, Jaan 1990. Kuum. Lugu noorest armastusest. Tallinn: Eesti Raamat
Undusk, Jaan 1996.  Preestrita pihtimus. Friedrich Nietzsche ja tema “Ecce Homo” – Friedrich Nietzsche 1996. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse. Tlk. Jaan Undusk. Tallinn: Vagabund, 149-215
Unt, Mati 1985. TühirandM. Unt.  Valitud teosed I. Tallinn: Eesti Raamat, 378–412
Vahtra, Jaan 1941. V. Ormisson. In memoriam. Looming 4
Woof, Virginia 1983. Tuletorni juurde. Tlk. Malle Talvet ja Jaak Rähesoo. Tallinn: Perioodika