Sisukord:

 

* leheküljenumbrid teksti PDF versiooni järgi

ala, alastus (vt ka: pind; väli; niit; matt) -28, 48, 51, 62, 64, 68, 75-77, 82, 89, 91-94, 97, 99, 103, 114-118, 131, 132, 136, 141-145, 151, 154, 159, 161-164, 168, 173, 174-181, 201, 212, 231-243, 244, 245, 249 
ammendamine / ammendumine –59, 92, 93, 240

cogito63, 64; 63 (fn)
co’s-olu / koosolu –68, 77, 96, 150, 162, 239; 58

deemon –48-54; 53 (fn)
diskreetsus / pidevus (vt ka: kvantitatiivne / kvalitatiivne paljusus) –läbivalt, eriti: 29, 92, 96, 98-103, 112-114, 140-143, 165, 179, 190-193, 225, 226; 96, 148, 149, 150, 191 (fn)

eneseteostus –128; 218 (fn)
erinewus (Derrida) (vt ka: w / ω) –21, 36, 37, 42, 43, 48, 52, 56, 86, 91, 126, 127, 133, 156, 157, 160; 43, 79, 136, 148, 239

fraktal, kirjutuse fraktaalsus –108-110, 123, 126, 131-133, 139, 155, 157, 181, 247; 58, 125, 245 (fn)

haigeks jäämine / saamine (vt ka : jäämine / saamine) –130, 157, 170-174

keskpäev; igavene keskpäev –26, 99, 103, 110, 127-131, 133, 162, 167, 247
igavene naasmine (Nietzsche) –37, 75, 125, 142, 162, 190-194, 212, 214, 220
ikonograafiline / preikonograafiline – 17, 31, 34, 41, 45, 48, 49, 54, 64, 74, 91, 93, 95, 96, 119, 123, 133-137, 143, 150, 152-154, 156-159, 162, 170, 176, 183-186, 200-201, 208-209, 217, 225, 227-229, 231, 232, 235, 237, 238, 245; 37, 53, 81, 95, 147, 148, 213, 218, 231, 242 (fn)
individuaalne / preindividuaalne –18, 20, 32, 34, 40-41, 49, 67, 70, 71, 81, 82, 94, 96, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 128, 135, 139, 146, 154, 157-159, 161, 166, 176, 182, 198, 200, 201, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 219-221, 236, 242-244; 37, 55, 81, 134, 135, 149, 192, 197, 224, 231, 247
intuitsioon / analüüs (Bergson) –17, 19, 26, 28, 31, 45, 49, 50, 52, 53, 54-57, 64, 68, 73, 74, 81, 82, 95, 98, 100, 101, 102, 109, 118, 122, 123, 134-137, 143, 152-154, 157, 158, 168, 169, 172-174, 176, 187, 188, 190-192, 198, 200, 208, 211, 221, 225, 227, 228, 237; 37, 53, 63, 95, 149, 194, 196, 213, 218, 226, 228, 231
isooperatiivsus –45, 73, 108-109, 152, 229; 96, 177, 196, 242 (fn)

joonis / joon (vt ka: plaan / kava) –70, 105, 111, 167; 43, 133, 197
Jouissance, talumatu nauding (Lacan) –24-26, 119-121, 125, 126, 146, 158, 159, 160, 174, 178, 181; 119 (fn)
jäämine / saamine (mh aru saamine) –33, 34, 41, 46, 51, 62, 67, 72, 73, 75, 76, 77-79, 92, 96, 112, 117, 120, 135, 140, 142, 143, 152-158, 162, 175, 180, 203, 214, 233, 246, 247; 29, 79 (hakkama saamine / saama hakkamine), 81, 89, 148, 170, 228, 231

keeldumisest keeldumine –22, 110, 115, 116-119, 123, 126, 146, 163, 165, 167, 176, 177, 244; 77, 157, 177, 192 
keelehaigus –156, 161, 171; 150, 170, 171 (fn)

kvantitatiivne / kvalitatiivne paljusus  (Bergson) –20, 31, 41, 68, 103, 107, 129, 143, 149, 156, 160, 168, 213, 204; 96, 129, 147-149, 185 (fn)
käesolev / käsilolev –46, 71, 81, 109, 110, 186, 221, 239
kronos / aion (stoikud) –16, 22, 33, 80-81, 94, 102, 111, 112, 119, 127, 155, 179, 198, 228; 125, 230 (fn)

likvideerimine / likvideerumine –68, 80, 91, 92, 181, 245, 246
lõputu otsus –33, 108, 109, 110, 131, 137-140, 142, 143, 146, 150, 155-158, 168, 188, 195, 207, 212, 220, 247; 141, 148, 226 (fn)

matt - 168
meeldivus, meeldimine –15-17, 27, 30-32, 96, 101, 102, 115, 117, 118, 165, 177, 181, 207, 228, 247; 77, 111, 199, 247 (fn)
metafoorid / metamorfid –29, 32, 40, 45, 46, 48, 54, 62, 67, 70-75, 84, 99, 101, 102, 106, 107-109, 118, 121, 125, 128, 131-134, 139, 154, 155, 158, 169, 177, 181, 182, 184, 191-193, 196, 208, 219, 200-203, 212, 214, 229, 238, 242, 244; 37, 58, 141, 148, 149, 177, 184, 191, 192, 195, 196, 198, 202 (fn)  

niit –106-108, 140, 151, 169, 194, 245-247; 141 (fn)
nYn  -55, 125, 131, 240, 241; 55 (fn)

olem (Heidegger) / vajum; olemas- ja vajumisolu –22, 57, 58, 60-64, 71, 81, 87, 94, 100, 108, 118, 145, 162, 220; 58, 63, 78, 136 (fn)
omadegaolu –18, 19, 23-25, 27-29, 31-34, 37, 40, 41, 43, 48, 49, 50-52, 55, 56, 60, 64, 75, 82, 84, 102, 103, 127, 131, 132, 155, 162, 169, 170, 178, 182-184, 193, 194, 198, 199, 203, 205, 210, 211, 218, 219, 221, 222-226, 229, 230, 234, 243-245; 42, 43, 50, 63, 64, 65, 81, 135, 141, 144, 148, 149, 191, 212, 242 (fn)
omapära (vt ka: tõepära / algupära) – 40, 41

pagupunkt –55, 77, 78, 86, 154, 168, 237; 42, 242 (fn)
passiivsed / aktiivsed sünteesid (Deleuze) –17-21, 23, 28, 30-35, 40, 41, 46, 49, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 66, 68, 72, 82, 87, 96, 102, 103, 104-106, 108, 117, 128-132, 143, 146, 149-152, 161, 162, 182, 183, 188, 194, 196, 198-203, 206, 208, 210, 211, 213, 217, 222, 225, 229, 234, 235, 238-143; 50, 51, 53, 64, 76, 81, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 171, 178, 197, 205, 212, 226, 242 (fn)
passioon –31, 102, 125, 164-166; 116, 117, 168 (fn)
perspektiiv –39, 49, 51, 55, 77, 80, 90, 91, 95, 97, 98, 120, 130, 140, 142, 143, 153, 154, 161, 176, 201, 202, 206-208, 220, 235-237; 28, 42, 55, 65, 157, 242 (fn)

pind pinna ja pinnuna –112, 121, 143, 238-241, 244, 245; 231 (fn)
plaan / kava –26, 61, 109, 129-131, 179, 206-207, 211, 237, 241; 129, 188, 202 (fn)
primaarne / sekundaarne modelleeritus (Uexküll) –18-21; 24, 27, 29, 30, 31, 36, 47, 49, 50, 51, 78, 82, 91, 98, 101, 103, 107, 108, 109, 142, 143, 146, 182, 184-186, 191, 201, 203, 208, 211, 216, 219, 222-225, 229, 230, 233, 242 (fn)
projekt (vt ka: võimatu projektsioon) –20, 21, 23-28, 40, 48, 53, 54, 45, 66, 67, 77, 89, 109, 110-114, 126-134, 153, 156, 159, 160, 173, 176, 200, 207, 215, 237, 249; 43, 58, 91, 134, 135, 147, 161, 241, 242 (fn) 
puhas (absoluutne) välisus, ekstiimsus –25, 90, 91, 115, 117, 118, 119, 141, 159, 170, 232, 233, 236; 64, 95 (fn)
puutuja –107, 140-151, 157, 228; 141, 148 (fn)

Reaalse kõva tuum; objekt väike a; (puhas tähistaja) (Lacan) –24, 118, 124, 125, 132-136, 156, 158; 160 (fn)
resentatsioon –25, 49, 61, 62, 68, 87, 90-99, 102, 106, 111, 112, 115, 118-123, 134, 136, 137, 143-146, 149, 151, 152, 156, 158, 159, 162-165, 168, 176, 180, 237, 241, 246; 53, 76, 77, 117, 141, 144, 150, 226, 247 (fn)

seestumine –69, 73-75, 126, 153, 154, 162, 189; 242
siin, siinne, siinsus –35, 40, 43-48, 51, 52, 55, 62, 70, 74, 75, 79, 94, 97, 98, 99, 108, 109, 117, 120, 124, 131, 141, 152, 154, 155, 156, 177, 198, 199, 213, 238, 240, 24; 43-45, 64, 65, 141, 144, 148, 149, 154, 184, 205, 206 (fn)  
silmapiir / silmapind – 58-62, 79, 93, 97-99, 111, 118, 120, 123, 126, 130, 131, 133, 137, 144, 145, 150-152, 156, 157, 159, 162, 163, 168, 212,  235-242, 245-249; 147, 201, 242, 245 (fn)
sümptom46, 51, 89, 116, 118-122, 130, 132, 134, 136, 154, 156, 158, 159, 161, 163, 164, 170, 172-175, 191, 244; 42, 53, 85, 150, 171 (fn)

tees33, 74, 190, 219-221, 249; 96, 197 (fn)
teostumine 20, 21, 46, 49, 82, 104, 120, 123, 143, 184, 195, 203, 206, 211, 230, 231;226 (fn)
toimik (vt ka: teos; valm) – 137, 184, 214; 218 (fn)
tõepära, algupära / elutruudus – 17, 21, 22, 23, 33-34, 35-41, 49, 51, 54, 55, 64, 77, 78, 80, 89, 91, 92, 93, 97, 101, 102, 108, 110, 114, 117, 126, 127, 129, 131, 133-135, 140, 143, 144, 145, 151, 153, 154, 161, 171, 178, 181, 208, 228, 235-238, 249; 37, 43, 53, 65, 191, 218, 228, 242, 247 (fn)
tähendused / TÄHENDUS –läbivalt, defineeritud:  184 (fn)

(V)algus / valgu(vu)s / “valgus” –läbivalt, eriti: 140; 196-198
valm ja valmisolek; valmimine ja valmistamine6, 50, 110, 113, 118, 132, 140, 201, 206, 209, 214-218, 235; 148, 218 (fn)
valu (värvivalu; ka: hinge-, pea- ja, kaotusevalu, verevalu, jalgadele valu andmine etc) (vt ka: valgu(vu)s) –11, 21, 28, 31, 32, 37-39, 49, 59, 75, 78, 90, 93, 114, 120, 128, 130, 136, 137, 145, 146, 151, 159, 161, 162, 164, 172, 174, 175, 209, 217, 236; 28, 65, 77, 141, 148, 198 (fn)
viiv –10, 32, 39-41, 46-48, 51, 55, 61, 68, 71, 76, 79, 81, 99, 100, 104, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 124, 125, 127-131, 140, 151, 153, 156, 158, 165, 175-177, 186, 193, 202, 204, 205-209, 211, 213, 214, 219, 220, 221, 230, 235, 236, 239, 246, 249; 42, 44, 65, 79, 81, 136, 144, 147, 148, 205, 206, 218, 228 (fn)
virtuaalne / aktuaalne (Bergson) –28, 39, 46-48, 51, 66, 68, 77-79, 88, 91, 122, 131, 132, 135, 137, 142, 143, 149, 156, 158, 160, 181, 182, 200, 214, 217, 234, 238; 51, 65, 147, 150, 184
võimatu (utoopiline) projektsioon –24-27, 48, 120, 126, 131, 134, 156, 158,  173, 191, 215

väljandus (vt ka: representatsioon / presentatsioon / resentatsioon) –24, 27-29, 39, 46, 70, 41, 75, 91, 110, 114, 115, 117, 118, 121, 124-128, 130, 132, 136, 137, 138, 150, 151, 153-155, 158, 161, 170, 172, 173, 175, 176, 181, 232-238, 241, 242-244; 63, 116, 117, 121, 136, 148, 149, 150, 157, 199, 231, 246 (fn)

w – 32, 41, 42, 56, 126, 127, 132, 137, 156-158, 186, 212; 148 (fn)

äraspidine / loomulik põhjus – 172; 134, 135 (fn)

ω – 156-158, 248 (fn)