Hortus Semioticus on Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguväljaanne, mille ülesandeks on ühelt poolt vahendada üliõpilaste semiootika-alaseid uurimusi laiemale lugejaskonnale ning teiselt poolt kutsuda tudengeid üles oma ideid teaduslikuks artikliks vormima. Üliõpilastel tekib õppetöö käigus palju huvitavaid ja värskeid ideid, mis sageli jäävad välja arendamata, jõudes parimal juhul vaid juhendaja või eksamiesseid lugeva õppejõuni, kuid mis võiksid tegelikult olla inspiratsiooniks palju enamatele. Ajakirja toitvaks pinnaseks on seega uudishimu ja uurimislust, selle autorite eeliseks aga akadeemilise autopiloodi puudumine.


» Hortus Semioticus 1 (2006)


» Hortus Semioticus 2 (2007)


» Hortus Semioticus 3 (2008)

 Käesolev, arvult neljas Hortus Semioticus koondab mitmeid kultuurisemiootilisi uurimusi, mis on valminud reklaami ja turunduse semiootika, oma ja võõra semiootika ning filmisemiootika loengukursuste raames.

Artiklitele sekundeerivad mitmed püsirubriigid: intervjuu professor John Deelyga semioeetikast, uues semiootiliste mõtiskluste, “Meditationes Semioticae” rubriigis kirjutab enda jaoks olulistest teemadest ja intervjuu järelmõtetest Deelyt intervjueerinud Morten Tønnessen ning ülevaade antakse 2008/2009. õppeaastal kaitstud seminari-, bakalaureuse- ja magistritöödest. 
Mari-Liis Madisson
Laura Põld
Peeter Kormašov
Kristjan Tamm
Henri Kõiv
Kristo Nurmis

INTERVJUU

MEDITATIONES SEMIOTICAE
 
Morten Tønnessen
ÜLEVAADE